Dni łaski i błogosławieństwa w Prowincjach Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Podobnie jak w nocy z 18/19 lipca 1830 roku tak i dziś Najświętsza Dziewica potwierdza:  „Kocham Wasze Zgromadzenie”. Nie są to słowa z przeszłości; są to Jej uczucia i zawsze ukazują się w Jej czynach.

To niewątpliwie Jej miłość do Zgromadzenia była wyczuwalna w dniach od 12 do 20 lipca 2022 r., kiedy to zgromadziłyśmy się, aby świętować piękne wydarzenia, zwłaszcza posłanie na misje 12 Sióstr i przyjęcie do Zgromadzenia 22 nowych Sióstr Miłosierdzia w obecności Siostry Françoise Petit, Przełożonej Generalnej, Siostry Alicii Margarity Cortés, Radnej Generalnej, Wizytatorek i Radnych ds. formacji z 8 Prowincji Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Wieczorem 18 lipca br. 3 Siostry zostały posłane do Prowincji Meksyku, 4 do Prowincji La Milagrosa Bogota-Venezuela, 3 do Prowincji Cali, 1 do Prowincji Matki Bożej Misyjnej Ameryki Południowej i 1 do Prowincji Ekwadoru. Dwanaście nowych Służebnic, pełnych radości, zostało posłanych, aby udać się do domów i serc osób, które znajdują się w sytuacji ubóstwa, aby służyć im i kochać je w imię naszego Pana.

Z kolei 22 młodych kobiet: 4 z Meksyku, 4 z La Milagrosa Bogotá-Venezuela, 3 z Karaibów, 3 z Ekwadoru, 2 z Matki Bożej Misyjnej i 6 z Cali, otworzyły swoje serca na działanie Boskiego Siewcy w nowych „bruzdach” Międzyprowincjalnego Seminarium, które ma siedzibę w Cali, w Kolumbii, aby być uformowane jako Służebnice tych, którzy są Ubodzy w dzisiejszym świecie.

Podczas tej uroczystości wzięli udział pielgrzymi, czciciele Najświętszej Dziewicy, którzy przybywają do naszej Kaplicy szczególnie we wtorki, wzruszeni Eucharystią celebrującą posłanie i przyjęcie do Zgromadzenia.

W dniach od 12 do 19 lipca doświadczyłyśmy szczególnie miłości naszego Pana, kiedy to Międzyprowincjalne Seminarium z siedzibą w Prowincji Cali gościło Siostrę Françoise PETIT, Przełożoną Generalną, następczynię Świętej Ludwiki, której proste życie oraz jasne i głębokie wypowiedzi, były dla każdej z nas drogowskazem i świeżym powiewem, które wypełniało i umacniało naszą miłość i poczucie przynależności do Zgromadzenia.

Siostry z Prowincji Cali, zgromadzone w dwóch grupach regionalnych, miały łaskę spotkania z Przełożoną Generalną, która poprowadziła refleksję nad drugimi drzwiami Dokumentu Międzykonwentowego: „Ku odnowie serca i ducha” i jego kluczem: „Nawracać się, by rozwijać braterstwo”. Podzieliła się również z Siostrami Seminarzystkami, Wizytatorkami i Formatorkami swoimi marzeniami i nadziejami dotyczącymi nowych powołań w Zgromadzeniu.

Wizytatorki i Radne ds. formacji wykorzystały te dni na ocenę i aktualizację Statutów Międzyprowincjalnego Seminarium, jak również na modyfikację kryteriów jednolitego planu etapów formacji początkowej. Matka ze swej strony podzieliła się refleksją na temat szóstych drzwi dokumentu Międzykonwentowego: „Ku kulturze spotkania”.

Dziękujemy Bogu i Najświętszej Dziewicy Niepokalanej, która pozwoliła nam przeżyć to doświadczenie międzynarodowości i międzykulturowości, które ubogaciło nasze bycie Siostrami Miłosierdzia.

Dziękujemy Przełożonej Generalnej za czas, który nam poświęciła, za głębokie refleksje, a przede wszystkim za jej świadectwo jako prostej, otwartej i współczującej Siostry Miłosierdzia.

Dziękujemy również Siostrze Alicji Margaricie za bliskie towarzyszenie podczas każdego wydarzenia i w każdym spotkaniu, które się odbyło. 

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?”(Psalm 116,12)

Powiązane artykuły