12.11 (KG 2021)

Siostra Catherine PRENDERGAST, delegatki Zgromadzenia przy ONZ

Świadectwa