30.10 (KG 2021)

Siostra Françoise Petit (Przełożona Generalna)

Odnośnie braterstwa, wypowiada się następująco:

Siostra Teresa Sanno (Ekonomka Generalna)