Wyjdźmy na spotkanie Jezusowi!. On otwiera nam drzwi do szczęścia.


(*)https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jesus/Les-rencontres-de-Jesus