Nowa Asystentka Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia