Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo działają w Organizacji Narodów Zjednoczonych, by oddziaływać na politykę dotykającą ludzi, którzy cierpią z powodu ubóstwa, niesprawiedliwości lub wykluczenia. Ich posługa prowadzi do zaangażowania się w walkę z takimi problemami jak brak mieszkań, handel ludźmi, wyeliminowanie ubóstwa, problemy ludności tubylczej, zmiany klimatyczne, migracja, itp. Podobnie jak Wspólnota Zgromadzenia, Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązuje się do „nie pozostawiania nikogo w tyle”. Dzięki tej serii comiesięcznych materiałów mamy nadzieję, ukazywać powiązania pomiędzy oczekiwaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia i Kościoła w istotnych kwestiach oraz pobudzić do refleksji lub działań w tym zakresie.
Najnowszy artykuł

„Nie możemy milczeć!”

Niniejsza broszura jest okazją do refleksji na temat ONZ w kontekście naszego powołania Sióstr Miłosierdzia. Mam nadzieję, że przedstawi ona mapę drogową, kiedy modlimy się, rozważamy i planujemy nasz Konwent Generalny. Uczynimy to w świetle Ewangelii i daru charyzmatu przekazanego nam przez św. Wincentego i św. Ludwikę. Myślę, że nasi Założyciele zgodziliby się z tym, że „Nie możemy milczeć”.

Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ archiwa

Jezus Chrystus

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna 2015 – LAUDATO SI’ „Laudato Si” jest postrzegane jako encyklika

Czytaj więcej…

Nie pomijać nikogo

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo

Czytaj więcej…