Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo działają w Organizacji Narodów Zjednoczonych, by oddziaływać na politykę dotykającą ludzi, którzy cierpią z powodu ubóstwa, niesprawiedliwości lub wykluczenia. Ich posługa prowadzi do zaangażowania się w walkę z takimi problemami jak brak mieszkań, handel ludźmi, wyeliminowanie ubóstwa, problemy ludności tubylczej, zmiany klimatyczne, migracja, itp. Podobnie jak Wspólnota Zgromadzenia, Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązuje się do „nie pozostawiania nikogo w tyle”. Dzięki tej serii comiesięcznych materiałów mamy nadzieję, ukazywać powiązania pomiędzy oczekiwaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia i Kościoła w istotnych kwestiach oraz pobudzić do refleksji lub działań w tym zakresie.
Najnowszy artykuł

Wysiłki mające na celu utrzymanie problemu bezdomności na czele programu ONZ

Ryc. 1. S. Catherine Prendergast moderująca panel prelegentów ONZ związanych z bezdomnością. W panelu znaleźli się Brian Flynn, z lewej, Zastępca Stałego Przedstawiciela Irlandii przy ONZ oraz Iris Bailey z Nowego Jorku.

Siostry Miłosierdzia przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przez ostatnie kilka lat pilnie pracowały nad zwróceniem uwagi na kwestie związane z bezdomnością. Ponieważ COVID-19 sprowadza miliony ludzi na ubóstwo i tak wiele osób zmaga się z płaceniem czynszu, bezdomność pozostaje ważnym tematem w nowym roku.

Być może największą szansą w ONZ, aby bronić rozwiązań problemów społecznych, jest Komisja Rozwoju Społecznego. Tegoroczna Komisja, która odbędzie się w Nowym Jorku, przewidziana jest w dniach 8-17 lutego. Tematem Komisji w 2021 roku jest: „Socjalnie sprawiedliwe przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju: rola technologii cyfrowych w rozwoju społecznym i dobrobycie wszystkich”.

Ryc. 2. S. Margaret O'Dwyer przemawia na spotkaniu ONZ.

Siostry Miłosierdzia dołączają do innych przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w tworzeniu panelu prelegentów podczas Komisji. Tytuł wydarzenia brzmi: „Technologia cyfrowa w służbie walki z bezdomnością”. Nie została jeszcze wyznaczona konkretna data. Siostra Margaret O'Dwyer, która reprezentuje Siostry Miłosierdzia w ONZ w Nowym Jorku, współprzewodniczy Grupie Roboczej "Zniesienie Bezdomności", koalicji organizacji pozarządowych. Grupa robocza planuje również wydarzenie uświadamiające związane z wykorzystaniem technologii cyfrowej w walce z bezdomnością.

W listopadzie 2017 roku Siostry: Margaret O’Dwyer i Catherine Prendergast współpracowały z innymi, tworząc Grupę Roboczą ds. Zwalczania Bezdomności. Grupa robocza opowiadała się za bezdomnością jako tematem Komisji Rozwoju Społecznego 2020. Podczas Komisji Siostry Miłosierdzia uczestniczyły w kilku panelach związanych z bezdomnością, w tym w jednym, w którym Siostra Margaret podkreśliła trudną sytuację dzieci żyjących na ulicach i wkład, jaki wnoszą nasze Siostry służące dzieciom bezdomnym w Afryce. Komisja przyjęła pierwszą w historii rezolucję dotyczącą bezdomności, która w czerwcu została przyjęta przez Radę Gospodarczą i Społeczną przy ONZ.

Ryc. 3. Grupa robocza do walki z bezdomnością. Wspólna inicjatywa ONZ na rzecz położenia kresu bezdomności, została utworzona w listopadzie 2017 roku. W tym czasie ks. Guillermo Campuzano CM, z przodu, pełnił funkcję Przewodniczącego. S. Margaret O'Dwyer pełni obecnie funkcję Wiceprzewodniczącej.

Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ archiwa

Jezus Chrystus

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna 2015 – LAUDATO SI’ „Laudato Si” jest postrzegane jako encyklika ekologiczna, ale powiedziałbym, że jest

Czytaj więcej…

Nie pomijać nikogo

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo

Czytaj więcej…