Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo działają w Organizacji Narodów Zjednoczonych, by oddziaływać na politykę dotykającą ludzi, którzy cierpią z powodu ubóstwa, niesprawiedliwości lub wykluczenia. Ich posługa prowadzi do zaangażowania się w walkę z takimi problemami jak brak mieszkań, handel ludźmi, wyeliminowanie ubóstwa, problemy ludności tubylczej, zmiany klimatyczne, migracja, itp. Podobnie jak Wspólnota Zgromadzenia, Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązuje się do „nie pozostawiania nikogo w tyle”. Dzięki tej serii comiesięcznych materiałów mamy nadzieję, ukazywać powiązania pomiędzy oczekiwaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenia i Kościoła w istotnych kwestiach oraz pobudzić do refleksji lub działań w tym zakresie.

Najnowszy artykuł

Handel ludźmi: „Otwarta rana na ciele naszego współczesnego społeczeństwa”.

Według papieża Franciszka „handel ludźmi jest otwartą raną na ciele współczesnego społeczeństwa, plagą na Ciele Chrystusa. To zbrodnia przeciwko ludzkości”.

Podczas niedawnego spotkania 11 stycznia 2024 r. w ECOSOC Chamber w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, suwerenny ambasador Zakonu Maltańskiego stwierdził, że „handel ludźmi stanowi wieloaspektowy i wszechobecny problem, który odbija się echem w różnych segmentach społeczeństwa”. Zjawisko to polega na manipulowaniu jednostkami przy użyciu takich taktyk, jak przymus, oszustwo lub siła, co prowadzi do wyzysku w postaci pracy przymusowej i wykorzystywania seksualnego. Sieć handlu ludźmi rozciąga się na różne dziedziny, w tym pracę i siłę roboczą, migrację, międzynarodowe syndykaty przestępcze, technologię, innowacje, a zwłaszcza medycynę.

W szczególności globalny system opieki zdrowotnej stoi w obliczu ogromnego wzrostu liczby ofiar handlu ludźmi. Około 30 milionów osób jest uwięzionych w tej współczesnej formie niewolnictwa, co ma wpływ na ponad 50 milionów osób w skali globalnej. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy handel ludźmi stanowi lukratywny przemysł, generujący około 150 miliardów dolarów rocznie. Ten ciemny przemysł należy do największych światowych rynków, a znaczna jego część - 99 miliardów dolarów - pochodzi z sektora komercyjnego wykorzystywania seksualnego. W kontekście osób, które przeżyły handel ludźmi, ich skład różni się w zależności od kraju. Kobiety i dziewczęta stanowią 72% ogółu. Obejmuje to 49% kobiet i 23% dziewcząt. Mężczyźni stanowią 21%, a chłopcy 7%. Na całym świecie około 16 milionów osób jest obecnie dotkniętych handlem ludźmi. Wśród nich 60% to mężczyźni, w tym chłopcy, a pozostałe 40% to kobiety, w tym dziewczęta. W kontekście osób, które przeżyły handel ludźmi, ich skład różni się w zależności od kraju. Kobiety i dziewczęta stanowią 72% ogółu. Obejmuje to 49% kobiet i 23% dziewcząt. Mężczyźni stanowią 21%, a chłopcy 7%. Na całym świecie około 16 milionów osób jest obecnie dotkniętych handlem ludźmi. Wśród nich 60% to mężczyźni, w tym chłopcy, a pozostałe 40% to kobiety, w tym dziewczęta.

We współpracy z ambasadorem Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Genewie zaprosiliśmy osoby, które za pośrednictwem webinariów opowiedziały się przeciwko handlowi ludźmi. W związku z ogromnym wyzwaniem dla ludzkiego zdrowia i dobrobytu, wiele organizacji pozarządowych i katolickich konsekrowanych kobiet na całym świecie angażuje się w posługę na rzecz ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej w celu budowania świadomości i wspierania poprzez strategiczne programy, które mają na celu złagodzenie tego mrocznego przemysłu.

W dniach od 8 do 10 października 2023 r. miałam wspaniałą okazję odwiedzić Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Prowincji Rzymskiej w Cagliari na Sardynii podczas obchodów 20. rocznicy projektu Ellen Joy, który jest poświęcony rehabilitacji ofiar współczesnego niewolnictwa. Z tej okazji 9 października przedstawiłam referat na temat najlepszych praktyk i reakcji Organizacji Narodów Zjednoczonych na walkę z handlem ludźmi i wszelkimi formami wykorzystywania ludzi.

Wizyta została dodatkowo wzbogacona o radość i przywilej zobaczenia Sanktuarium Błogosławionej Giuseppiny Nicoli. Dla mnie była to wspaniała okazja, by podążać jej śladami; święta chwila, by prosić o jej błogosławieństwo dla wszystkiego, co robimy w imieniu Zgromadzenia, dla ubogich i ofiar handlu ludźmi.

Należy zauważyć, że nasza misja w walce z handlem ludźmi jest odpowiedzią na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs), w szczególności Cel 5.2, który wzywa do wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt na arenie publicznej i prywatnej, w tym handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów wyzysku oraz Cel 8. 7, który wzywa nas do podjęcia natychmiastowych i skutecznych środków w celu wyeliminowania pracy przymusowej, położenia kresu współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi oraz zapewnienia zakazu i eliminacji najgorszych form pracy dzieci, w tym rekrutacji i wykorzystywania dzieci-żołnierzy, a do 2025 r. zakończenia pracy dzieci we wszystkich jej formach. Jeśli wiernie wykonamy swoją część, przyczynimy się do odbudowy ludzkiej integralności w naszym społeczeństwie i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ są one zgodne z naszymi podstawowymi wartościami wincentyńskimi.

Jezus Chrystus

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna 2015 – LAUDATO SI’ „Laudato Si” jest postrzegane jako encyklika

Czytaj więcej…

Nie pomijać nikogo

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo

Czytaj więcej…