Błogosławione Męczenniczki Z Arras

Wiemy, że męczeństwo jest ściśle związane z historią Kościoła. Apostołowie i ich następcy byli pierwszymi męczennikami, pierwszymi „świadkami”. Jednak ważne jest, aby potwierdzić znaczenie chrześcijańskiego męczeństwa w dzisiejszym świecie: uczeń Chrystusa nigdy nie szuka prześladowań ani śmierci dla siebie samego. Uczeń Chrystusa chce po prostu kochać Go i być z Nim zjednoczony. Chrześcijańskie męczeństwo, w którym odmawia się wyrzeczenia Chrystusa przed innymi, jest zawsze wyrazem wiary i świadectwem Bożej miłości, która może prowadzić do śmierci, ale nigdy dlatego, że się jej szukało.

W naszym XXI wieku składamy hołd odwadze i wytrwałości wszystkich naszych znanych i nieznanych braci i sióstr, kapłanów, świeckich i zakonników, którzy nawet dziś, w obliczu przeciwności, świadczą o mocnej i niewzruszonej wierze w Chrystusa. Niech ich wstawiennictwo zachęca nas do podążania za Ewangelią!

(wg S. Anny Prevost)

Inne artykuły

Modlitwa

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli objawienia się Pana wszystkim narodom – w istocie zbawienie dokonane przez Chrystusa nie zna granic, jest

Zobacz wideo…

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić

Zobacz wideo…