Błogosławione Męczenniczki Z Arras

Wiemy, że męczeństwo jest ściśle związane z historią Kościoła. Apostołowie i ich następcy byli pierwszymi męczennikami, pierwszymi „świadkami”. Jednak ważne jest, aby potwierdzić znaczenie chrześcijańskiego męczeństwa w dzisiejszym świecie: uczeń Chrystusa nigdy nie szuka prześladowań ani śmierci dla siebie samego. Uczeń Chrystusa chce po prostu kochać Go i być z Nim zjednoczony. Chrześcijańskie męczeństwo, w którym odmawia się wyrzeczenia Chrystusa przed innymi, jest zawsze wyrazem wiary i świadectwem Bożej miłości, która może prowadzić do śmierci, ale nigdy dlatego, że się jej szukało.

W naszym XXI wieku składamy hołd odwadze i wytrwałości wszystkich naszych znanych i nieznanych braci i sióstr, kapłanów, świeckich i zakonników, którzy nawet dziś, w obliczu przeciwności, świadczą o mocnej i niewzruszonej wierze w Chrystusa. Niech ich wstawiennictwo zachęca nas do podążania za Ewangelią!

(wg S. Anny Prevost)

Inne artykuły

Być Wincentym a Paulo  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mógłbyś zostać świętym Wincentym a Paulo? Jakie elementy uczyniły go człowiekiem/świętym, którym był? W jaki sposób mogą one/powinny być częścią

Zobacz wideo…

Odwiedź nas, Maryjo

W tym roku, kiedy wspominamy „Światło Pięćdziesiątnicy”, celebracja objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie i rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Zobacz wideo…

Oddana Bogu

Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu w Polsce, w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie.

Zobacz wideo…