Droga powołania w rozważaniach Różańca Świętego

Siostra Kristine Joie, od 3 lat Siostra Miłosierdzia, rozpoczynając kolejny etap formacji początkowej dla misji podczas modlitwy różańcowej rozmyśla nad swoją drogą powołania. Zdjęcia, które wybrała, próbują nawiązać do jej refleksji na temat czterech wyzwań misyjnych Zgromadzenia, które przygotowuje się do Konwentu Generalnego.

Inne artykuły

On będzie naszym Pokojem!

W liście do papieża Innocentego X św. Wincenty a Paulo opisał skutki wojny: …ludność podzielona jest na różne stronnictwa. Miasta i prowincje doświadczane są wojną.

Zobacz wideo…

Oddana Bogu

Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu w Polsce, w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie.

Zobacz wideo…

Odwiedź nas, Maryjo

W tym roku, kiedy wspominamy „Światło Pięćdziesiątnicy”, celebracja objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie i rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Zobacz wideo…