Droga powołania w rozważaniach Różańca Świętego

Siostra Kristine Joie, od 3 lat Siostra Miłosierdzia, rozpoczynając kolejny etap formacji początkowej dla misji podczas modlitwy różańcowej rozmyśla nad swoją drogą powołania. Zdjęcia, które wybrała, próbują nawiązać do jej refleksji na temat czterech wyzwań misyjnych Zgromadzenia, które przygotowuje się do Konwentu Generalnego.

Inne artykuły

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym,

Zobacz wideo…

Oddana Bogu

Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu w Polsce, w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie.

Zobacz wideo…