Mistyka Życia Razem

Żyć stale w więzi miłości i pobłażania, to tak jakby się żyło gdzieś w raju. Takie postępowanie, proszę Sióstr, czyli wzajemne znoszenie się i ustępowanie sobie, to raj na ziemi”. (Św. Wincenty, Konferencja 95 do Sióstr Miłosierdzia)

Inne artykuły