Modlitwa

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli objawienia się Pana wszystkim narodom – w istocie zbawienie dokonane przez Chrystusa nie zna granic, jest dla wszystkich. jest wciąż tą samą tajemnicą Narodzenia Pańskiego, postrzeganą jednak w jego wymiarze światła – światła, które oświeca każdego człowieka, światła, które należy przyjąć w wierze, i światła, które trzeba nieść innym z miłością, przez świadectwo, przez głoszenie Ewangelii. Również my, tak jak Mędrcy, jesteśmy wzywani, byśmy pozwolili Chrystusowi wciąż nas fascynować, przyciągać, prowadzić, oświecać i nawracać – to jest droga wiary, poprzez modlitwę i kontemplowanie dzieł Bożych, które nieustannie napełniają nas radością, zdumieniem, wciąż nowym zdumieniem. Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem 6 styczeń 2021 r.

Inne artykuły