On będzie naszym Pokojem!

W liście do papieża Innocentego X św. Wincenty a Paulo opisał skutki wojny:

…ludność podzielona jest na różne stronnictwa. Miasta i prowincje doświadczane są wojną. Wioski, osady i osiedla są niszczone, burzone i palone. Rolnicy nie mogą i w najbliższych latach nie będą mogli zebrać tego, co zasiali. Żołnierzom wszystko wolno. Ludność jest nie tylko narażona na ich łotrostwa i rabunki, ale i wystawiona na klęski wszelkiego rodzaju i na niepokoje. Mieszkańcy wsi, jeśli nie giną od miecza, to umierają z głodu. Nawet księża nie są wolni od ich okrucieństw. Bywają nieludzko i okrutnie traktowani, męczeni i zabijani. Dziewice są gwałcone. Zakonnice są narażone na ich gniew i żądze. Świątynie są profanowane, niszczone i burzone, a te, które zachowały się w całości, w wielu wypadkach są opuszczone przez pasterzy. Ludność pozbawiona jest Mszy Świętej, sakramentów, jakiejkolwiek pomocy duchowej i całkowicie porzucona… Trudno tego słuchać i o tym czytać. Co myśleć, gdy ogląda się to własnymi oczyma. (List 1539, Coste IV)

Dzisiaj wojna i przemoc są nadal bolesną rzeczywistością w naszym świecie. Ten Kącik modlitwy próbuje, używając słów św. Wincentego i Modlitwy o Pokój papieża Franciszka, poprowadzić nas w głąb naszych serc, gdy modlimy się o POKÓJ, za którym tęsknimy… POKÓJ, który Jezus przyniósł w ten „pierwszy dzień Bożego Narodzenia”, POKÓJ, który zaczyna się od nas i w nas… POKÓJ, którym jest sam Jezus.

Inne artykuły

Wychodząc i powracając

W tym miesiącu, w którym wraz z Kościołem obchodzimy Światowy Miesiąc Misyjny, powróćmy do naszych Konstytucji, aby słuchać i kontemplować ducha misyjnego, który powinien ożywiać

Zobacz wideo…

Oddana Bogu

Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu w Polsce, w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie.

Zobacz wideo…

Być Wincentym a Paulo  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mógłbyś zostać świętym Wincentym a Paulo? Jakie elementy uczyniły go człowiekiem/świętym, którym był? W jaki

Zobacz wideo…