Rozważanie Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego

… pod opieką Maryi…

Założyciele wpoili Siostrom Miłosierdzia miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy. Zachęcali, by kontemplować w Niej:

* Niepokalaną, w pełni otwartą na działanie Ducha Świętego, za przykładem Jezusa ukazaną przez świętego Wincentego, jako doskonały wzór tych, którzy «słuchają Słowa Bożego i je zachowują»;

* Służebnicę pokorną i wierną wobec planów Ojca, wzór serc ubogich;

* Matkę Boga, Matkę Miłosierdzia i Nadzieję maluczkich, najgłębiej zjednoczoną ze swoim Synem i prowadzącą do Niego tych, którzy się Jej powierzają; Matkę Kościoła i Jedyną Matkę Zgromadzenia, której święta Ludwika powierzyła nowo powstające Zgromadzenie, pragnąc oddać je na zawsze pod Jej opiekę. (K 15b)

Inne artykuły

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Dziś rozbrzmiewa na całym świecie proklamacja Kościoła: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja”. proklamacja wielkanocna zawiera w niewielu słowach wydarzenie, które daje niezawodną nadzieję: „Jezus,

Zobacz wideo…

Bóg pośród nas

„Wcielenie” jest jedną z głównych tajemnic duchowości św. Wincentego a Paulo. Cały okres Adwentu, podobnie jak Boże Narodzenie i okres

Zobacz wideo…

Odwiedź nas, Maryjo

W tym roku, kiedy wspominamy „Światło Pięćdziesiątnicy”, celebracja objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie i rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Zobacz wideo…