Rozważanie Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego

… pod opieką Maryi…

Założyciele wpoili Siostrom Miłosierdzia miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy. Zachęcali, by kontemplować w Niej:

* Niepokalaną, w pełni otwartą na działanie Ducha Świętego, za przykładem Jezusa ukazaną przez świętego Wincentego, jako doskonały wzór tych, którzy «słuchają Słowa Bożego i je zachowują»;

* Służebnicę pokorną i wierną wobec planów Ojca, wzór serc ubogich;

* Matkę Boga, Matkę Miłosierdzia i Nadzieję maluczkich, najgłębiej zjednoczoną ze swoim Synem i prowadzącą do Niego tych, którzy się Jej powierzają; Matkę Kościoła i Jedyną Matkę Zgromadzenia, której święta Ludwika powierzyła nowo powstające Zgromadzenie, pragnąc oddać je na zawsze pod Jej opiekę. (K 15b)

Inne artykuły

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym,

Zobacz wideo…