Rozważanie Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego

… pod opieką Maryi…

Założyciele wpoili Siostrom Miłosierdzia miłość i naśladowanie Najświętszej Dziewicy. Zachęcali, by kontemplować w Niej:

* Niepokalaną, w pełni otwartą na działanie Ducha Świętego, za przykładem Jezusa ukazaną przez świętego Wincentego, jako doskonały wzór tych, którzy «słuchają Słowa Bożego i je zachowują»;

* Służebnicę pokorną i wierną wobec planów Ojca, wzór serc ubogich;

* Matkę Boga, Matkę Miłosierdzia i Nadzieję maluczkich, najgłębiej zjednoczoną ze swoim Synem i prowadzącą do Niego tych, którzy się Jej powierzają; Matkę Kościoła i Jedyną Matkę Zgromadzenia, której święta Ludwika powierzyła nowo powstające Zgromadzenie, pragnąc oddać je na zawsze pod Jej opiekę. (K 15b)

Inne artykuły

Być Wincentym a Paulo  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mógłbyś zostać świętym Wincentym a Paulo? Jakie elementy uczyniły go człowiekiem/świętym, którym był? W jaki sposób mogą one/powinny być częścią

Zobacz wideo…