Snujmy marzenia! (w świetle Fratelli Tutti)

Dnia 8 grudnia 2020 roku, Papież Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem poświęconym św. Józefowi, „mężowi marzeń …”. Prośmy św. Józefa, aby wyprosił nam „łaskę snucia marzeń, zawsze szukając w nich Bożej woli, a także łaskę towarzyszenia innym w ciszy, bez gadania”. Błagajmy św. Józefa, aby towarzyszył nam na drodze, którą podążał św. Franciszek z Asyżu, który „wyjaśnił istotę otwartego braterstwa, które pozwala rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka” (FT, 1).

Inne artykuły

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić

Zobacz wideo…