Święta Elżbieta Anna Seton,

Dwieście lat temu, 4 stycznia, niebo otworzyło swoje podwoje, aby przywitać Elżbietę Annę Seton, Założycielkę Sióstr Miłosierdzia w Stanach Zjednoczonych i pierwszą świętą urodzoną w Ameryce. „Święta Elżbieta Anna Seton, pierwsza rodzima kanonizowana obywatelka Stanów Zjednoczonych, proponuje model życia na wzór Chrystusa dla wszystkich grup wiekowych. Jej życie było prawdziwe, jej droga realna dla wierzących, którzy są również powołani do świętości ”. (S. Betty Ann McNeil, 15 Days of Prayer with St. Elizabeth Ann Seton.)

Inne artykuły

Miesiąc misyjny

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym,

Zobacz wideo…

Bóg pośród nas

„Wcielenie” jest jedną z głównych tajemnic duchowości św. Wincentego a Paulo. Cały okres Adwentu, podobnie jak Boże Narodzenie i okres

Zobacz wideo…