Święta Elżbieta Anna Seton,

Dwieście lat temu, 4 stycznia, niebo otworzyło swoje podwoje, aby przywitać Elżbietę Annę Seton, Założycielkę Sióstr Miłosierdzia w Stanach Zjednoczonych i pierwszą świętą urodzoną w Ameryce. „Święta Elżbieta Anna Seton, pierwsza rodzima kanonizowana obywatelka Stanów Zjednoczonych, proponuje model życia na wzór Chrystusa dla wszystkich grup wiekowych. Jej życie było prawdziwe, jej droga realna dla wierzących, którzy są również powołani do świętości ”. (S. Betty Ann McNeil, 15 Days of Prayer with St. Elizabeth Ann Seton.)

Inne artykuły

Oddana Bogu

Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu w Polsce, w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie. W wieku siedmiu lat Marta

Zobacz wideo…