Święta Ludwika de Marillac: Mistyka Ducha Świętego

„Życie duchowe św. Ludwiki charakteryzuje się w sposób szczególny stałą otwartością na Ducha Świętego. W jednej z tych intuicji, które noszą znamię ich autentyczności, połączyła nabożeństwo do „Tak ” Zwiastowania z nabożeństwem do święta Pięćdziesiątnicy. Podobnie jak Dziewica Maryja, napełniona łaską mocy Ducha Świętego i obecna u boku Apostołów od początków Kościoła, odnajdywała w działaniu Boga źródło własnej siły, czuła, że wierność Zgromadzenia będzie zakorzeniona w „fiat” Maryi, jego wzoru i przewodniczki. Wiedziała, jak sprawić, by duch modlitwy wzrastał w innych, na wzór Maryi”. (Św. Jan Paweł II z okazji 400. rocznicy urodzin św. Ludwiki)

Inne artykuły

Być Wincentym a Paulo  

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak mógłbyś zostać świętym Wincentym a Paulo? Jakie elementy uczyniły go człowiekiem/świętym, którym był? W jaki sposób mogą one/powinny być częścią

Zobacz wideo…

Oddana Bogu

Siostra Marta Wiecka urodziła się 12 stycznia 1874 roku w Nowym Wiecu w Polsce, w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie.

Zobacz wideo…