Święty Wincenty a Paulo nadal i wszędzie dzisiaj żyje!

Św. Wincenty był człowiekiem o silnym charakterze, mocnych przekonaniach, który miał odwagę wywierać głęboki wpływ na pierwsze Panie Miłosierdzia, jak również na Siostry Miłosierdzia i Misjonarzy. (…) Nawet wówczas, gdy św. Wincenty przeżywał ostatnie lata swego życia, mamy w nim wzór osoby, która do końca zachowała entuzjazm, młodość serca, silne przekonania, postawę sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. (…) Swoją dobrocią i zapałem św. Wincenty wskazuje nam drogę. Nie wysuwa się na pierwsze miejsce, ale prowadzi ku Chrystusowi i przynagla, abyśmy pozostały spójne, zaangażowane w imię Ewangelii. (…) Szaleństwo, do jakiego zachęca św. Wincenty, to szaleństwo nadmiaru miłości w naszym oddaniu się Bogu. Nadmiaru, który przynagla, abyśmy coraz bardziej docierały do najbardziej cierpiących. (…) Św. Wincenty nadal i wszędzie dzisiaj żyje poprzez członków Rodziny Wincentyńskiej. Dziękujemy, św. Wincenty!

List Przełożonej Generalnej 27 września 2021 r.

Inne artykuły

Pokój mój daję wam

Pokój jest dobrem, które należy wprowadzać poprzez dobro: jest on dobrem dla poszczególnych osób, dla rodzin, dla narodów świata i dla całej ludzkości; jest zatem

Zobacz wideo…