Poświęcenie Kaplicy w Tarnowie w Domu Pomocy Społecznej

Misją Sióstr Miłosierdzia, które w sposób świadomy przyjęły na siebie zadania polecone przez Jezusa Chrystusa, czyli miłość Boga i bliźniego, jest nie tylko troska o godne życie doczesne potrzebujących braci i sióstr, ale przede wszystkim troska o ich świętość, o ich osobistą relację z Panem Bogiem.

Świętość to pozytywna odpowiedź na Boże wołanie, Boże Słowo. Nasi Ubodzy rozumieją ją indywidualnie. W tym jednak ich rozumieniu warunki zewnętrzne mają duże znaczenie. Piękno jest kształtem Pana Boga nie tylko dla osób wybitnych intelektualnie. Widząc trudności jakie stwarzała mała przestrzeń naszej kaplicy postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań, aby to zmienić.

Pragnieniem naszym było uzyskanie harmonii i proporcji, które niosą pokój, wewnętrzne wyciszenie. Jedna z naszych mieszkanek prosiła: „niech nam siostra zrobi niebo”. Wydaje się, że prośba w jakiejś mierze została zrealizowana „ku chwale Bożej i pożytkowi ludzi” . Poświęcenia nowej kaplicy dokonał dnia 20 stycznia 2022 roku Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Stanisław Salaterski w obecności zaproszonych gości.

Nie byłoby tej pięknej kaplicy, gdyby nie hojne serca wielu, którzy wspomogli nas w realizacji tego dzieła. Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy okazali się hojną ręką Pana Boga.

Dziękujemy przede wszystkim za ten dar jakim jest modlitwa, adoracja i osobiste poświęcenie.

S. Joanna Sutowicz SM

Powiązane artykuły