Duszpasterstwo powołań w obliczu nowej rzeczywistości

„Dobry misjonarz jest w wielkiej cenie! Bóg musi go powołać i ukształtować; jest to dzieło Jego wszechmocy i wielkiej dobroci.” (Św. Wincenty do Guillaume Desdames, Coste VII)

Rozpoczynając nowy rok myślimy o propozycjach i projektach w nadchodzącym roku, a kiedy przygotowujemy plan działania, zwracamy się do tego, który już ma dla nas plan – Jezusa Chrystusa. On kocha nas i wzywa nas z miłości. Wincentyńska Misja Powołań Prowincji Kurytyba rozpoczęła rok 2020 z entuzjazmem, przedstawiając nowe projekty i proponując odnowioną misję powołaniową, która od 49 lat towarzyszy młodym w procesie rozeznawania powołania.

Na tym ogromnym terenie, jakim jest Królestwo Boże, zawsze stawałyśmy przed wyzwaniem spojrzenia na nowe horyzonty, czekając na czas przebudzenia w sercach młodych ludzi i szukania nowatorskich sposobów bycia dla nich obecnymi. Realizując zaplanowane przez nas plany, przeszkodził nam dystans społeczny związany z szerzącym się koronawirusem. Natychmiast przystąpiliśmy do refleksji i szukaliśmy alternatywnych kierunków działania w obliczu zaistniałej rzeczywistości, która wymagała większej troski o życie w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

W tym czasie oczekiwania i niepewności w procesie rozeznawania powołania i towarzyszeniu młodzieży pojawił się duch nadziei i wytrwałej siły. Posługa Animacji Powołaniowej miała na  celu określić przebieg procesu rozeznania powołania i pracy z młodymi, którzy chcą przyjść do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w okresie dystansu społecznego:

Wezwanie polega na przeprojektowaniu planów, które teraz są zupełnie inne od tych, jakie przewidziałyśmy na początku roku; jest to zaproszenie do przemiany siebie i obrania nowej drogi prowadzącej do nowych sposobów poznania młodego człowieka: już nie podczas licznych spotkań, ale za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Wiemy, że rozeznanie jest niezbędne. Jest kluczem do procesu samopoznania i głębszej świadomości powołania w życiu młodego człowieka. Wyzwanie związane z wykorzystaniem platform cyfrowych w towarzyszeniu rozeznania powołania zachęca nas do przemyślenia, jak być bliżej młodych ludzi i ich rodzin; wzywa nas do aktywnego poznawania różnorodnych funkcji mediów społecznościowych i wykorzystania ich przydatności w naszej misji. „Nowa normalność” wskazuje na nowe przestrzenie i nowe podejścia: spotkania on-line, czaty powołaniowe, transmisje na żywo itp.

Spotkania on-line dają młodym szansę na spotkanie z siostrami, a także na dialog z osobami na tej samej drodze. Stworzyło to również okazję do zjednoczenia się z innymi Prowincjami: Kurytybą, Rio de Janeiro i Belo Horizonte, a także zaoferowanie młodym ludziom możliwości interakcji.

Świadomi, że proces formacji wymaga osobistego kontaktu z młodym człowiekiem i jego rodziną, dzisiejszy kryzys wymaga jednak wykorzystania sposobu on-line, aby towarzyszyć młodym ludziom i zachęcać ich do rozeznawania. Będziemy gorliwie kontynuować naszą misję i doskonalić nasze umiejętności i kompetencje, stając się „wirtualnymi rybakami”, zapraszając młode kobiety z ich doświadczeniami ludzkimi i multimedialnymi, zdolnymi do znalezienia właściwych odpowiedzi w czasie pandemii.

Nasza obecność w sieciach społecznościowych musi być inna od wszystkich; musi to być obecność świadków, ponieważ gdy platformy koncentrują się na spotkaniach, w naszym centrum jest zawsze osoba powołana. Bądźmy takimi świadkami, abyśmy pociągały innych do pójścia tą samą drogą!

Módlmy się za młodych ludzi, którzy starają się rozeznać swoje powołanie i odpowiedzieć na Boże wezwanie, aby naśladować Jezusa Chrystusa!

Siostra Geovani de Fátima Domingues Posługa Animacji Powołaniowej Prowincja Kurytyba – Brazylia

Powiązane artykuły