At the moment

Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

„Nie możemy milczeć!”

Niniejsza broszura jest okazją do refleksji na temat ONZ w kontekście naszego powołania Sióstr Miłosierdzia. Mam nadzieję, że przedstawi ona

Czytaj więcej »