At the moment

Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

Nie pozostawiać nikogo w tyle

„Nie pozostawiać nikogo w tyle” stało się hasłem przewodnim każdego spotkania w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hasło to przypomina państwom członkowskim

Czytaj więcej »
Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

„Nie możemy milczeć!”

Niniejsza broszura jest okazją do refleksji na temat ONZ w kontekście naszego powołania Sióstr Miłosierdzia. Mam nadzieję, że przedstawi ona

Czytaj więcej »