Zakończenie przemocy wobec kobiet.

Komisja ONZ skupi się na udziale kobiet i podejmowaniu decyzji w życiu publicznym.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku zwykle w marcu tętni życiem tysiącem uczestników corocznej Komisji ds. Stanu Kobiet (CSW). W tym roku 65. Komisja odbędzie się wirtualnie. Komisja odbędzie się od 15 do 26 marca. 

Tematem tegorocznej Komisji jest:

„Pełne i efektywne uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i podejmowanie decyzji, a także eliminacja przemocy w celu wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”. Temat ten zbiega się z tematem obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca, czyli „Kobiety na stanowiskach kierowniczych: osiągnięcie równej przyszłości w świecie COVID-19”.

Ryc. 1: Zdj. ONZ Woman

Wiele krajów pod przewodnictwem kobiet zareagowało odważnie na pandemię COVID-19. Na przykład przywódcy Danii, Etiopii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Nowej Zelandii i Słowacji zostali docenieni za szybkość, zdecydowanie i skuteczność reakcji swoich krajów na COVID-19. Od 8 listopada 2020 r. kobiety pełniły funkcję szefów państw i rządów tylko w 20 krajach na całym świecie.

UCZESTNICTWO SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

Siostry Miłosierdzia skoncentrują się na elemencie tematu Komisji związanego z zakończeniem przemocy wobec kobiet. Będą współfinansować wydarzenie zatytułowane „Ukryta bezdomność: Przekształcanie traumy we wzmocnienie” wraz z innymi organizacjami pozarządowymi Rodziny Wincentyńskiej i UNANIMA International. Należy jeszcze określić datę i czas.

Będą również współfinansować wraz z International Presentation Association i innymi, panel prelegentów na temat: „Przekształcanie stereotypów: Sprawianie, by niewygodna rozmowa była wygodna”. Wydarzenie jest wstępnie zaplanowane na 16 marca, ale data i godzina są uzależnione od zatwierdzenia przez Komisję.

Ryc. 2: Zdj. ONZ

Statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet są niepokojące, a wiele źródeł wskazuje, że podczas pandemii COVID-19 ta przemoc nasiliła się z powodu stresu finansowego, izolacji i zamknięcia. Według ONZ Women liczba połączeń z numerami infolinii w niektórych krajach wzrosła pięciokrotnie. Dane niezwiązane z pandemią pokazują, że na całym świecie 35% kobiet doświadczyło fizycznej i / lub seksualnej przemocy ze strony partnera lub przemocy seksualnej ze strony osoby niebędącej partnerem. Niemal połowa (49%) wszystkich ofiar handlu ludźmi to dorosłe kobiety. Jedna na 10 kobiet w Unii Europejskiej zgłasza, że doświadczyła molestowania cybernetycznego od 15 roku życia. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 40–60% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego na ulicy. Co najmniej 200 milionów kobiet i dziewcząt w wieku od 15 do 49 lat zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych w 31 krajach, w których taka praktyka jest powszechna. (ONZ Woman).

Inne artykuły

Nie pozostawiać nikogo w tyle

„Nie pozostawiać nikogo w tyle” stało się hasłem przewodnim każdego spotkania w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hasło to przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniu do eliminacji

Czytaj więcej…