Błogosławieństwo naprawcze

O mój przyjacielu, weź sobie do serca.

Praca nad naprawą jest bolesna w swej powolności i piękna w długości, dzięki którym osiągnie swój cel.

Nie módl się o cierpliwość, ale o wytrwałość. Proś o wytrwałość, która pomaga nam nauczyć się oddychać pośród strachu, kochać w obecności smutku, marzyć w obliczu rozdzierania świata, który mógłby zostać odbudowany.

Jan Richardson

Przeczytałam te słowa kilka dni temu i odniosłam je do pracy, którą realizujemy w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ta praca jest bolesna w swojej powolności i piękna w osiągnięciach, które nadejdą.

U progu nowego roku trudno nie dokonać podsumowania minionego.

Uświadomiłam sobie wagę Agendy 2030 i jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju https://sdgs.un.org/goals. Uznają one, że położenie kresu ubóstwu i innym niedostatkom musi iść w parze ze strategiami poprawiającymi stan zdrowia i edukacji, zmniejszającymi nierówności i stymulującymi wzrost gospodarczy – a wszystko to przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i pracy na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów. Zaczęłam się zastanawiać, jak jakakolwiek pojedyncza organizacja pozarządowa może odnieść sukces we wdrażaniu tych celów… Wdrażanie celów to ogromna kwestia, ale myślę, że jeśli mówimy, że ludzie są w centrum programu i każda osoba jest ważna, to my, Siostry Miłosierdzia, już wdrażamy te cele.

Żadnej pracy nie można wykonać, jeśli nie jest się zjednoczonym na wielu poziomach: zjednoczonym w kategoriach komitetów organizacji pozarządowych, grup, agencji ONZ i w kategoriach państw członkowskich. Najważniejszy jest relacyjny aspekt pracy, w którym możemy nawiązać pełne zaufania relacje, aby omówić kwestie, które są naprawdę ważne. Współpraca z ludźmi, którzy mają wiedzę, umiejętności i talenty, jest bardzo ważna w naszej pracy na rzecz obrony praw człowieka.

Żyjemy w świecie pełnym obaw. Trwająca pandemia Covid-19, która spowodowała odwrócenie tendencji w rozwoju ludzkości w prawie każdym kraju, nadal w sposób nieprzewidywalny wprowadza warianty. Wojna na Ukrainie i w innych miejscach spowodowała więcej ludzkiego cierpienia. Rekordowe temperatury, pożary, burze i powodzie biją na alarm, że systemy planetarne są coraz bardziej rozregulowane. Razem napędzają one kryzys kosztów utrzymania odczuwany na całym świecie, malując obraz niepewnych czasów i niespokojnego życia. Niepewność nie jest niczym nowym, ale jej rozmiary przybierają dziś nowe, złowieszcze formy. Pojawia się nowy „kompleks niepewności”, niespotykany dotąd w historii ludzkości. Składają się na niego trzy zmienne i wzajemnie oddziałujące na siebie wątki: destabilizujące presje planetarne i nierówności antropocenu, dążenie do rozległych transformacji społecznych w celu złagodzenia tych presji oraz powszechna i nasilająca się polaryzacja. Ten nowy kompleks niepewności i każdy nowy kryzys, który z niego wynika, hamują rozwój ludzkości i niepokoją życie na całym świecie; demokratyczny regres pogłębił się. W nowej niepewności, w niepewności, polaryzacji i demagogii, które ogarniają wiele krajów, tkwi niebezpieczeństwo. Ale jest też obietnica – możliwość ponownego wyobrażenia sobie przyszłości, odnowienia i dostosowania instytucji oraz stworzenia nowych opowieści o tym, kim jesteśmy i co cenimy.

Sekretarz Generalny Gutierrez w swoim wystąpieniu na konferencji prasowej z okazji zakończenia roku stwierdził, że wspólnie przyjmijmy i zrealizujmy ambitne ramy – pakt pokojowy z naturą – i przekażmy naszym dzieciom lepszy, bardziej zielony, niebieski i zrównoważony świat. Potrzebujemy wszystkich rąk do pracy nad szybszymi, odważniejszymi działaniami na rzecz klimatu. Okno możliwości pozostaje otwarte, ale pozostaje tylko wąski snop światła.

” Jestem bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, aby 2023 był rokiem pokoju, rokiem działania.

Nie możemy akceptować rzeczy takimi, jakimi są.

Jesteśmy winni ludziom znalezienie rozwiązań, walkę i działanie.

Czasami dyskretnie, ale zawsze z determinacją – będziemy walczyć.

Aby promować pokój i bezpieczeństwo.

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i zlikwidować nierówności.

Aby zreformować zbankrutowany moralnie międzynarodowy system finansowy.

Aby zapewnić wszystkim prawa człowieka w związku z przypadającą w przyszłym roku 75. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

oraz zapewnić naszym dzieciom i wnukom planetę zdatną do życia.”

Inne artykuły