Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie!

Błogosławionego Okresu Wielkanocnego dla Was wszystkich!

Jest to z pewnością pracowity czas dla ONZ, ponieważ coraz więcej pracy przenosi się z powrotem do formatu osobistego, a my wszyscy uczymy się, jak organizować spotkania hybrydowe.

W lutym Komisja Rozwoju Społecznego na swoim dorocznym posiedzeniu zajęła się tematem „pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy” w celu przezwyciężenia nierówności. Chociaż obszary te mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu wychodzenia z pandemii Covid-19, są one również kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Ważnym wymiarem obrad było to, jak bezrobocie wpływa na młodzież. Młodzi ludzie, będący przyszłością, to właśnie oni poniosą konsekwencje obecnego kryzysu na świecie.

Dla ONZ „godna praca” to taka, która zapewnia godność pracownikowi; daje mu godne wynagrodzenie, aby mógł on wnieść wkład w życie społeczeństwa; oraz zapewnia zatrudnionym niezbędne zabezpieczenia socjalne (np. dostęp do opieki zdrowotnej, wsparcie w czasie choroby i niepełnosprawności, emeryturę, itp.) Są one bardzo spójne z wieloletnią katolicką nauką społeczną. Wszystko to przyczyniłoby się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku.

Następnie, w marcu odbyła się 67. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet z pomyślnie wynegocjowanym Agreed Conclusion CSW67,  znaczącym dokumentem w odniesieniu do tematu sesji. Tegoroczne spotkanie miało za główny temat krytyczną rolę technologii i innowacji w osiąganiu równości płci oraz znaczenie edukacji dla kobiet i dziewcząt w erze cyfrowej. Dostęp do wiedzy i umiejętności cyfrowych jest dziś ważny dla wzmocnienia pozycji kobiet na świecie. Widać to już w zwiększonych możliwościach ekonomicznych dostępnych dla nich na rynku pracy i w świecie biznesu.

Ta 67. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet charakteryzowała się ponad dwustoma wydarzeniami pobocznymi i siedmiuset wydarzeniami równoległymi. My, jako Siostry Miłosierdzia, prowadziłyśmy równoległe wydarzenie zatytułowane: „Edukacja w erze cyfrowej: Kochamy Czytać” Dialog Międzypokoleniowy.  Jak uczcić to, co najlepsze w edukacji w epoce cyfrowej? Co może się wydarzyć, gdy połączymy genialnego naukowca z Jordanii i przedsiębiorcę, który założył globalną organizację non-profit ” Kochamy Czytać”, z grupą uczniów szkół średnich z różnych tradycji religijnych w połowie drogi dookoła globu. Usłyszałyśmy o różnych doświadczeniach związanych z dostępem do platform cyfrowych, zarówno w celach edukacyjnych, jak i społecznych. Usłyszałyśmy również o doświadczeniach związanych z nadużyciami w sieci oraz o wysiłkach zmierzających do wzmocnienia pozycji i stworzenia bezpiecznych przestrzeni dla wszystkich dziewcząt. Dziewczęta zdecydowanie opowiadały się za ich dostępem, mówiąc, że jest to kwestia praw człowieka.

Powyższe Komisje – Rozwoju Społecznego i Statusu Kobiet – służą jako stałe komisje ONZ. Zrzeszają one państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie i ekspertów, aby pomóc rządom w opracowaniu wytycznych, które pomogą im w rozwiązaniu pilnych problemów. Oczekuje się, że każde państwo członkowskie opracuje politykę zorientowaną na działania dla dobra swoich obywateli i rozwoju swojego kraju. Organy ONZ mogą jedynie wydawać zalecenia, ale to rządy są tymi, które je wprowadzają w życie w swoich krajach.

Konferencja ONZ 2023 w sprawie wody zakończyła się 24 marca. Potwierdziła ona, że woda naprawdę łączy świat jako zdeterminowana globalna społeczność i jednoczy go, aby dokonać zmian nie tylko dla przyszłości wody, ale dla przyszłości świata.

Sekretarz Generalny Antonio Guterres skierował swoje końcowe uwagi do wypełnionej po brzegi sali, dziękując wszystkim za zaangażowanie w #WaterAction. Zauważył on: „Zobowiązania podjęte na tej Konferencji będą motywować ludzkość w kierunku bezpiecznej wody dla przyszłości, której potrzebuje każda osoba na planecie”. Podkreślił, że woda jest dla zdrowia, dla pokoju, dla zrównoważonego rozwoju i dlatego woda musi być w centrum globalnej agendy politycznej. Prawo do wody uprawnia każdego do dostępu do wystarczającej ilości bezpiecznej, akceptowalnej, dostępnej fizycznie i niedrogiej wody.

 Podstawowym celem Konferencji było podniesienie świadomości globalnego kryzysu wodnego i zobowiązanie się do wspólnego działania (działań) w celu osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów i zadań związanych z wodą, takich jak Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 6 (SDG6: Clean Water and Sanitation) Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Konferencja była wezwaniem do działania dla każdej osoby na planecie, aby przyspieszyć zmiany w celu rozwiązania kryzysu wodno-sanitarnego na całym świecie.

Już wkrótce dwudziesta druga sesja Stałego Forum ONZ ds. Ludności Rdzennej, która odbędzie się w siedzibie ONZ, w Nowym Jorku, w dniach 17-28 kwietnia 2023 r. Temat priorytetowy sesji brzmi: „Ludy tubylcze, zdrowie ludzkie, zdrowie planetarne i terytorialne oraz zmiana klimatu: podejście oparte na prawach”.

Jak przypomina nam nasz papież Franciszek na zakończenie Laudato Si’: Niech nasze zmagania i nasza troska o tę planetę nigdy nie odbierają radości naszej nadziei.

Siostra Michelle Loisel SM

Inne artykuły