Jezus Chrystus

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna

2015 – LAUDATO SI’

„On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.”

Kol 1, 15-16

„Laudato Si” jest postrzegane jako encyklika ekologiczna, ale powiedziałbym, że jest to przede wszystkim encyklika społeczna. Prawdziwa opcja dla biednych jest także opcją stworzenia. Jesteśmy wezwani, by stać się bardziej świadomymi, że obroną stworzenia jest w końcu świadomość, że wszystko będzie uczynione nowe. Jest to obietnica Pisma Świętego, zawarta w Księdze Objawienia, kiedy Pan mówi nam: „Czynię wszystko nowe”.

Papież Franciszek: Siła powołania, 2018

Wszechświat rozwija się w Bogu, który go całkowicie wypełnia. Istnieje zatem misterium, które trzeba podziwiać w liściu, w ścieżce, w rosie, w twarzy ubogiego. Ideałem nie jest tylko przejście ze świata zewnętrznego do wewnętrznego, by odkryć działanie Boga w duszy, ale także wyjście na spotkanie z Nim we wszystkim.

Laudato Si 233

Modlitwa

Jezu, Synu Boży, przez Ciebie wszystko się stało. Zostałeś ukształtowany w łonie Maryi, naszej Matki, stałeś się częścią tej ziemi i patrzyłeś na ten świat ludzkimi oczami. Pomóż nam widzieć cuda stworzenia Twoimi oczami i umożliwiać rozkwit wszystkiego, co żyje, naśladując Ciebie.

Amen.

(Na podstawie A Christian Prayer in Union With Creation na podstawie Papieża Franciszka A Prayer for Our Earth; Catholic Climate Covenant)

„Ziemia jest rzeczywiście cennym darem Stwórcy, który projektując swój wewnętrzny porządek, dał nam wskazówki, które pomagają nam jako zarządcom swego stworzenia. Właśnie w tych ramach Kościół uważa, że sprawy dotyczące środowiska naturalnego i jego ochrony są ściśle związane z integralnym rozwojem człowieka. (…) Jakże ważne jest zatem, aby społeczność międzynarodowa i poszczególne rządy wysyłały swoim obywatelom właściwe sygnały i skutecznie przeciwdziałały szkodliwym sposobom ochrony środowiska! ”

Oświadczenie papieża Benedykta XVI na szczycie ONZ w sprawie zmian klimatu, 2009

Inne artykuły