Marnowanie żywności

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna

2015 – LAUDATO SI’

Każdego roku marnuje się żywność wartą około 1 biliona dolarów, a mimo to 820 milionów ludzi głoduje, a 144 miliony dzieci doświadczają zahamowania wzrostu na skutek niedożywienia. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wskazuje, że odwrócenie trendu marnotrawienia żywności może zapewnić wystarczającą ilość żywności dla wykarmienia 2 miliardów ludzi.

… Ale okoliczności spowodowane Covid-19 grożą jeszcze większym głodem. Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres, powiedział w czerwcu, że światowe systemy żywnościowe zawodzą, zaostrzone przez pandemię i zakłócenia w łańcuchach dostaw żywności. „O ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania” – powiedział – „coraz bardziej staje się jasne, że zbliża się globalna kryzysowa sytuacja żywnościowa, która może mieć długoterminowe skutki dla setek milionów dzieci i dorosłych”.

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie ginęło». Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

(J 6, 12-13)

Siostry dokonują…rewizji życia dla rozpoznawania swoich rzeczywistych potrzeb, sposobu użytkowania dóbr materialnych i zasobów ziemi, przyjętego stylu życia oraz obowiązków dotyczących sprawiedliwości i miłości

Statut 16a Sióstr Miłosierdzia

Refleksja

  • Dla tych, którzy mają dostateczną ilość pożywienia: przez tydzień prowadźcie dziennik żywności. Zwróćcie uwagę, jakie rodzaje żywności moglibyście wyrzucić, ile i dlaczego je wyrzuciliście. Zastanówcie się, czego nauczyliście się z tego doświadczenia i jak może ono łączyć się z poczuciem sprawiedliwości Sióstr Miłosierdzia.
  • Dla tych, którzy mają dostateczną ilość pożywienia: Możemy modlić się takimi słowami: „O Boże, pomóż tym, którzy mają jedzenia pod dostatkiem, aby umieli dzielić się z głodnymi, aby wszyscy otrzymywali chleb powszedni, dobrze się odżywiali, korzystali z dobrego zdrowia i osiągnęli pełnię życia, jakiej pragniesz dla całej ludzkości. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. AMEN

Dobrze nam zrobi, jeśli zatrzymamy się na chwilę i pomyślimy o głodnych dzieciach. Pomyślcie o dzieciach w krajach objętych wojną; głodujące dzieci Jemenu, głodujące dzieci Syrii. Głodujące dzieci z tak wielu krajów, w których nie ma chleba; dzieci Południowego Sudanu…

Audiencja Generalna  papież Franciszek, 27.03.2019

Zatrzymajmy się i powiedzmy razem: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wbijmy to sobie do głowy: to nie jest mój chleb, to jest nasz chleb’’.

Audiencja Generalna  papież Franciszek, 27.03.2019

Inne artykuły