„Nie możemy milczeć!”

Niniejsza broszura jest okazją do refleksji na temat ONZ w kontekście naszego powołania Sióstr Miłosierdzia. Mam nadzieję, że przedstawi ona mapę drogową, kiedy modlimy się, rozważamy i planujemy nasz Konwent Generalny. Uczynimy to w świetle Ewangelii i daru charyzmatu przekazanego nam przez św. Wincentego i św. Ludwikę. Myślę, że nasi Założyciele zgodziliby się z tym, że „Nie możemy milczeć”.

Inne artykuły