Nie pomijać nikogo

“Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik».

Kpł 25, 35

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

Iz 58, 6-7

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».

Łk 9, 58

Dla wielu gałęzi Rodziny Wincentyńskiej posługa bezdomnym nie jest czymś nowym. Inicjatywa Sojuszu Rodziny Wincentyńskiej (VincentianHomeless Alliance) ma na celu zjednoczenie 150 gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w walce z bezdomnością,  uczeniu się od siebie nawzajem, na wzajemnej pomocy i wspólnym działaniu, by udzielić bezpośredniej pomocy bezdomnym, jak również na współpracy w obronie ich praw.
(O. Tomaž Mavric List na uroczystość św. Wincentegoa Paulo 2019)

Papież Franciszek przekształcił watykański Palazzo w „Pałac Ubogich” dla bezdomnych. Silvan, z Rumunii, żył jako osoba bezdomna przez 8 lat…

„Jeśli śpisz na ziemi przykryty kartonem
i musisz wstać o 5 rano, zanim policja przyjdzie, by cię usunąć”, mówi, „a potem znajdziesz się w takim miejscu jak to, gdzie masz śniadanie, prysznic, łóżko i obiad, czego można chcieć więcej?” (7 lutego 2020)

Modlitwa

O Boże, jesteś Bogiem sprawiedliwości, miłosierdzia i współczucia. Wspieraj nas, Twoje sługi, wobec osób doświadczających ubóstwa, kiedy staramy się nieść Twoją miłość i współczucie ludziom bezdomnym i potrzebującym Twojej miłości.

Modlimy się, abyśmy widzieli Cię, naszego wszechmiłującego Boga, w każdej napotkanej osobie

i w służbie potrzebującym. Obyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać każdą osobę

w osiągnięciu jej pełnego rozwoju, aby mogła doświadczyć pełni życia. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Na podstawie „Prayer for Homeless Persons”, autor: Famvin Australia

Inne artykuły