50. rocznica „dnia Ziemi”

Tajemnica wszechświata

Dzień 22 kwietnia – Dzień Ziemi 2020 będzie znacznie dłuższy niż tylko jeden dzień. To musi być historyczny moment, kiedy obywatele świata obudzą swoją świadomość w ramach wspólnego wezwania do kreatywności, innowacji, ambicji i odwagi, których potrzebujemy, aby sprostać naszemu kryzysowi klimatycznemu i wykorzystać ogromne możliwości, jakie niesie przyszłość o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości względem nas.

Gleba, woda, góry, wszystko jest wyrazem czułości Boga. 

Laudato Si’ par. 84

Od najszerszych panoram po najmniejsze formy życia, natura jest nieustannym źródłem zadziwienia i czci. Jest ona również nieustannym objawianiem się Boskości

Laudato Si, par. 85

Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

Ps 33,6

Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie,

dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata.

Koh 3,11

Modlitwa

Boże, naucz nas troszczyć się

o Ziemię i wszystko co na niej stworzyłeś, bo jest to Twój dar dla nas. Dopomóż, abyśmy odpowiedzialnie korzystali z tego daru.

Amen.

Chef Seattle

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi jest obchodzony, aby przypomnieć każdemu z nas, że Ziemia i jej ekosystemy zapewniają nam życie i pożywienie. Ten dzień uznaje również zbiorową odpowiedzialność, zgodnie z wezwaniem zawartym w Deklaracji z Rio

z 1992 roku, aby promować harmonię z przyrodą i Ziemią w celu osiągnięcia właściwej równowagi między potrzebami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Inne artykuły

Nie pozostawiać nikogo w tyle

„Nie pozostawiać nikogo w tyle” stało się hasłem przewodnim każdego spotkania w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hasło to przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniu do eliminacji

Czytaj więcej…