Światowy dzień sprawiedliwości społecznej – 20 lutego

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada w sobotę, 20 lutego. Jest to bardzo stosowne, aby uczcić ten dzień, ponieważ świat był świadkiem ogromnego cierpienia i nierówności podczas pandemii Covid-19, która wymaga odpowiedzi.

Ryc. 1 Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres (zdjęcie ONZ)

Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres, podczas swojego Noworocznego Orędzia na 2021 rok mówił o wielu doświadczeniach ostatniego roku.

„Bieda, nierówności i głód rosną. Znikają miejsca pracy, a długi rosną. Dzieci przeżywają dramat ”

Pan Guterres powiedział, że przemoc w domach rośnie, a wszędzie panuje niepewność. Ale widzi też promienie nadziei: ludzi wyciągających pomocną dłoń do sąsiadów i obcych; pracownicy pierwszej linii dający z siebie wszystko; naukowcy opracowujący szczepionki w rekordowym czasie; kraje podejmujące nowe zobowiązania w celu zapobiegania katastrofie klimatycznej.

Ryc. 2 Siostry: Catherine Prendergast (po lewej) i Margaret O’Dwyer (po prawej) na spotkaniu Rodziny Wincentyńskiej poświęconym oddolnemu zaangażowaniu w walkę z ubóstwem.

„Jeśli będziemy pracować razem w jedności i solidarności, te promienie nadziei mogą dotrzeć do całego świata” – powiedział Guterres

Ludzie łączący się razem w celu rozwiązywania problemów społecznych mogą mieć duży wpływ. Dlatego Rodzina Wincentyńska współpracuje w tym miesiącu w 59. Komisji Rozwoju Społecznego ONZ. Podczas Komisji będziemy opowiadać się za społecznie sprawiedliwym przejściem z ery Covid w taką, w której przestrzegane są prawa człowieka, zapewniana jest ochrona socjalna tym, którzy jej najbardziej potrzebują, gdzie skończy się ubóstwo, wszyscy będą mieć dostęp do Internetu, itp. Komisja potrwa od 8 do 17 lutego.

Wiemy, że wszystkie Siostry Miłosierdzia na całym świecie przyłączają się do nas w obronie sprawiedliwości społecznej, czy to w pracy z migrantami i uchodźcami, w stołówkach dla ubogich, z osobami bezdomnymi, z krzywdzonymi kobietami, w edukacji dzieci, w opiece zdrowotnej lub w innych formach posługi. Ponieważ sprawiedliwość społeczna i eliminowanie nierówności pomagają wyeliminować ubóstwo. Obyśmy wszyscy byli promieniami nadziei, o których mówi Pan Guterres.

Inne artykuły

Nie pozostawiać nikogo w tyle

„Nie pozostawiać nikogo w tyle” stało się hasłem przewodnim każdego spotkania w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hasło to przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniu do eliminacji

Czytaj więcej…