Dzielenie się tym samym charyzmatem – Kronika Tygodnia Wincentyńskiego w Pracowni Kuchni Ekonomicznej w Santander

Zbliżało się Święto św. Wincentego a Paulo. Będąc w domu Sióstr Miłosierdzia w Pracowni Kuchni Ekonomicznej w Santander chcieliśmy przybliżyć sobie życie tego Świętego.

Zaczęliśmy tydzień od obejrzenia filmu o Założycielach Zgromadzeń Wincentyńskich. W środę chcieliśmy podzielić popołudnie na cztery szczególne chwile:

 1. Pisząc podsumowanie tego, co każda osoba zrozumiała na temat filmu. Niektóre wypowiedzi uczestników były zaskakujące, ponieważ wśród chłopców są tacy, którzy nie zbyt dobrze posługują się językiem i raczej go nie rozumieją, ale na których wpływ miały obrazy…
 2. Po podsumowaniu zapytaliśmy ich, co im się najbardziej podobało lub co najbardziej uderzyło ich w filmie.
 3. Zadawanie pytań Siostrom należącym do Wspólnoty Economic Kitchen Santander, ponieważ następnego dnia Siostry chciały nam poświęcić chwilę czasu.
 4. Przygotować czas spotkania z Siostrami w następnym dniu.

W czwartek 26 września o godz. 17:30 Wspólnota Sióstr spotkała się z dziećmi, które tworzą warsztaty.

Powitaliśmy każdą z Sióstr i przedstawiliśmy się osobiście, ponieważ pomimo życia pod tym samym dachem nie wszyscy się znają. Od razu też zaczęły się pytania. Odwiedził nas również nowy Kierownik ds. gospodarczych.

Chłopcy zadawali pytania i wybierali Siostrę, która miała na nie odpowiedzieć:

 • Dlaczego Siostra nam pomaga?
 • W jaki sposób udało się św. Wincentemu działać bezinteresownie?
 • Czy cieszy się Siostra z tego, że jest Siostrą Miłosierdzia?
 • Dlaczego św. Wincenty postanowił całkowicie zmienić swoje życie?
 • Czym się Siostra zajmowała zanim została Siostrą Miłosierdzia?
 • Dlaczego Siostra poszła drogą powołania Sióstr Miłosierdzia, będąc nauczycielką, lekarzem, pielęgniarką, prawnikiem itp.?
 • Jakie marzenie zmotywowało Siostrę do bycia Siostrą Miłosierdzia, dlaczego, w jakim celu i w jakim wieku?
 • Jak to jest być Siostrą Miłosierdzia?
 • Dlaczego dzisiaj nie ma więcej takich osób jak Siostry Miłosierdzia, które pomagałyby biednym?
 • W jakim wieku zdecydowała się Siostra zrobić ten krok w służbie potrzebującym i zostać Siostrą Miłosierdzia?
 • Dlaczego Siostra pomaga ludziom?
 • Jak długo jesteś Siostrą Miłosierdzia?

To był braterski moment. Wszyscy jesteśmy braćmi zaangażowani w tę samą Misję. Mieszkamy lub pracujemy w tym samym miejscu, które ma specyficzny charyzmat św. Wincentego. Było to popołudnie dzielenia się. Następnego dnia spotykaliśmy się na uroczystej Eucharystii na cześć św. Wincentego razem Siostrami, Pracownikami, Wolontariuszami i osobami, które przybywają do naszego centrum.

DZIĘKUJEMY Bogu za udział w charyzmacie, ponieważ wszyscy jesteśmy powołani do pełnienia tej samej Misji.

Powiązane artykuły