Zmarła Siostra Juana Elizondo

Dowiedziałyśmy się, że w niedzielę 24 lipca 2022 roku, w mieście San Sebastian, zmarła Siostra Juana ELIZONDO, przeżywszy 96 lat, 71 lat powołania.

Dziękujemy Bogu za jej piękne życie, za jej bezgraniczne oddanie się Chrystusowi i za niestrudzone poświęcenie się służbie Zgromadzeniu, w sposób szczególny pełniąc misję Przełożonej Generalnej w ciągu 12 lat.

Modlimy się za nią, za jej rodzinę, za ubogich, którym posługiwała z miłością oraz za Siostry, które znała i którym towarzyszyła, w szczególności w Prowincji España-Norte.

Obrzędy pogrzebowe odbędą się we wtorek 26 lipca. Prosimy o trwanie w łączności poprzez modlitwę i ofiarowanie Mszy świętej w jej intencji.

Niech Bóg przyjmie ją do swego pokoju i radości!

Powiązane artykuły