Nowe horyzonty

W dniach od 31 października do 3 listopada 2022 roku w pięknym mieście Sewilli odbyło się 11 spotkanie Rad 4 Prowincji Hiszpańskich. Zostaliśmy tam przyjęci przez Siostry z Prowincji España Sur. Spotkanie rozpoczęło się celebracją Eucharystii w Bazylice Macarena, której przewodniczył Arcybiskup Sewilli, Monsignor José Ángel Saiz Meneses, oraz serdecznymi pozdrowieniami od Siostry Mª del Carmen Polo, Wizytatorki Prowincji España Sur. Był to czas poszukiwania, refleksji, słuchania, dzielenia się i wymiany, aby wspólnie prześledzić drogę, która doprowadzi nas do ujrzenia horyzontu woli Bożej dla Sióstr Miłosierdzia czterech Prowincji. Otrzymałyśmy lornetkę jako symbol proponowanej pracy: aby zerknąć na horyzont i zbliżyć nasze spojrzenie do wspólnego punktu.

Pierwsze spojrzenie skierowane było na dane statystyczne, które ujawniły potrzebę zmian i które skłoniłyby nas do poszukiwania nowych sposobów reagowania na rzeczywistość, na którą patrzymy z nadzieją i wdzięcznością.

Nasza Przełożona Generalna, Siostra Françoise Petit poprowadziła nas do drugiego spojrzenia, które dotyczyło „przyszłości Sióstr Miłosierdzia w Hiszpanii, w Europie, jak również zaangażowania Prowincji Hiszpańskich w Afryce”.  Wezwała nas do życia otwartego na Ducha Świętego, wiernego temu, kim jesteśmy, głęboko zachowującego naszą tożsamość służebnicy i pozostających w ciągłym dialogu, gdy kontynuujemy rewizję dzieł i lepsze poznanie czterech prowincji. Siostra Françoise zaprosiła nas także do przyjrzenia się naszemu zaangażowaniu w braterstwo i nowym sposobom przeżywania charyzmatu dzisiaj, biorąc pod uwagę nasze mocne i słabe strony. Ojciec Bernard Schoepfer, Dyrektor Generalny, zwrócił naszą uwagę na pracę związaną z towarzyszeniem Dyrektorowi Prowincjalnemu w Radach, jak również na znaczenie animacji duchowej i komunikacji.

Trzeci punkt ciężkości dotyczył „Struktur organizacyjnych naszych Prowincji”. Nasza Wizytatorka i José María Fernández, Radna Prawincjalna Prowincji España Sur, zaprosiły nas do pójścia dalej, biorąc pod uwagę wyzwania stawiane przez zmieniające się i nieprzewidywalne środowisko, takie jak obecne. Siostra Antonia González, Radna Generalna, pomogła nam pogłębić to spojrzenie poprzez Dokument Międzykonwentowy, skupiając się na animacji Sióstr na każdym etapie ich powołania.

Czwarte spojrzenie było zabarwione eklezjalnym odcieniem i poszerzone przez kilku prelegentów. Z O. Gonzalo Fernández Sanz, CMF, zagłębiliśmy się w aktualne kierunki Kościoła dotyczące życia konsekrowanego, które zostały wzbogacone o doświadczenia Guillermo Campuzano, CM, Josep’a Buades Fuster, SJ, Cristina Inogés, teolog i Amelię Ramírez, SCH. Uświadomili nam, że możemy z większą autentycznością przeżywać proces „pracy z”, do którego jesteśmy powołani.

Ojciec Tomaž Mavrič, Przełożony Generalny, skierował nas na piąte spojrzenie, które było ukierunkowane na Rodzinę Wincentyńską i wezwał nas do kontynuowania pracy na rzecz formacji wincentyńskiej świeckich.

Eucharystia na zakończenie spotkania i opracowanie dokumentu, który zawierał główne założenia i wkład pracy grup, zakończyły spotkanie. Siatkówka naszych oczu, po poszerzeniu swojej zdolności do wspólnego patrzenia na nowe horyzonty, przesłała nam również niezatarte obrazy: chwile wspólnego życia, zwiedzania miasta, rozkoszowania się muzyką chóru Rociero i koncertem modlitewnym prowadzonym przez międzyprowincjalny chór Sióstr Miłosierdzia i Wincentian.

Powiązane artykuły