Ephata! Przejść przez bramę … Iść ku … Spotkać.

W piątek, 21 lutego 2020 roku o godz. 17.00, wszystkie Siostry z Maroka, zgromadziły się w „Hiszpańskim Szpitalu” w Tetouan i przywołując światła Ducha Świętego, podjęły refleksję na temat posługi w duchu charyzmatu wincentyńskiego Sióstr Miłosierdzia w opiece i służbie najbiedniejszym braciom i siostrom.

Siostra Paula przypomniała nam o potrzebie wracania do naszych początków i okazywania za to Bogu wdzięczności. Siostra Wizytatorka, s. Mª del Carmen Polo, Dyrektor Prowincji ks. Juan de la Rosa i Siostra Radna ds. Misji Ad-Gentes, s. Ana Mª Gutiérrez, przywołali te początki w słowach powitania. Siostra Mª del Carmen zaprosiła nas do postawienia sobie pytania: dokąd zmierzamy? Zachęciła nas również, abyśmy były świadome rzeczywistości, która jest przed nami i która pomogłaby nam rozeznać w świetle Ducha Świętego nasze zasoby ludzkie, by odpowiedzieć na wezwania czasu z coraz większą dyspozycyjnością.

Następnie udałyśmy się na modlitwę i osobistą refleksję, po czym podzieliłyśmy się na grupy, aby przestudiować i pochylić się nad dokumentem Międzykonwentowym z roku 2018 przygotowanym przez wspólnoty w Maroku. Głęboki i szczery dialog oraz pełne zaangażowania spotkania koncentrowały się na potrzebie oceny i pilnym apelu o otwarcie się na nowe wyzwania, które wymagają hojnej odpowiedzi.

Sobotę rozpoczęłyśmy od porannej modlitwy Liturgii Godzin. Przygotowały nas one na przywitanie ks. Manuel Corullón, który ożywił sesję bogactwem swojej wiedzy i doświadczenia; wezwał nas do pracy nad budowaniem Królestwa Bożego, które by ożywiło w nas współczucie, pokój i przemianę. Wezwał nas również, abyśmy były żywymi świadkami dialogu, który Bóg chce nawiązać z każdą osobą i by każdy mógł się poczuć uznany za członka ludzkiej rodziny.

W niedzielę, po chwilach spędzonych na refleksji i dialogu, Siostry spotkały się z Siostrą Mª del Carmen i Siostrą Ana Mª, aby zaproponować „mapę drogową”, która pomoże Radzie Prowincjalnej w podejmowaniu decydujących kroków dla Prowincji, by iść ścieżką, która prowadzić nas będzie do miejsc, do których zaprasza nas Duch Święty i gdzie będziemy czuć się kochane, przyjęte i gdzie będziemy mogły doświadczyć przebaczenia.

Jesteśmy wdzięczne Wspólnocie Sióstr z Tetuan za gościnność i tak dokładne przygotowanie Sesji, a także Siostrom z Maroka za ich udział i otwartość. To spotkanie pozwoliło nam przejść przez bramę … iść ku … spotkać …

Sesję zakończyłyśmy z wielką radością i wdzięcznością Panu Bogu sprawując Eucharystię przy aktywnym udziale starszych osób ze Szpitala Hiszpańskiego.

Siostra Mª Trinidad González (Źródło: strona Sióstr Miłosierdzia Hiszpania-Południe)

Powiązane artykuły