Kategoria: Konwent Generalny 2015

Konwent omawia trzeci temat

Po wyborach, wszyscy członkowie kontynuują wysiłki, by: prowadzić dialog, wymieniać doświadczenia, pogłębiać, wyjaśniać – dla „podobania się Bogu” (Święty Wincenty)

Czytaj więcej…