Konwent omawia trzeci temat

Po wyborach, wszyscy członkowie kontynuują wysiłki, by: prowadzić dialog, wymieniać doświadczenia, pogłębiać, wyjaśniać – dla „podobania się Bogu” (Święty Wincenty) i dla lepszej służby Ubogim. Ten 3 obszerny temat Zgromadzenie ubogacane zaangażowaniem wszystkich” – wyraża jasno scalenie naszej odpowiedzialności i naszego zaangażowania w życie duchowe, wspólnotowe i życie służby.

Pracowaliśmy nad trzema następującymi aspektami:

  • Duch komunii w Zgromadzeniu międzynarodowym
  • Uczestniczenie i zasada pomocniczości
  • Odpowiedzialność za charyzmat Zgromadzenia i za swoje powołanie misyjne

Odpowiedzialność i mobilność, jako postawy pogłębione, są konieczne, aby być „bezgranicznie” otwartymi na uniwersalność. To wspólne pragnienie zostało wyrażone podczas jednego z posiedzeń plenarnych, w czasie którego glob ziemski został złożony na stole prezydialnym wraz z dostosowanym zdaniem Św. Pawła Apostoła wyrażonym w ten sposób:

W Jezusie Chrystusie nie ma już Wschodu ani Zachodu, nie ma już Południa ani Północy, wszyscy bowiem jesteśmy jedną wielką rodziną złączoną w miłości Chrystusa wokół całej ziemi  (por. Ga 3,28).

W klimacie refleksji, przeżywałyśmy w niedzielny wieczór, podczas Nieszporów, posłanie na misje 5 Sióstr (4 Wietnamek i 1 Peruwianki): jednej do Prowincji del Caribe, dwóch do Prowincji Afryki Centralnej oraz dwóch do Prowincji Kongo. Jakaż radość!

  

Obecnie, jesteśmy „ na ostatniej prostej” kończącej nasz Konwent Generalny…

GA_Members