Konwent Generalny 2021

Rekolekcje

od 19 do 27 października

Konwent

od 29 października do

21 listopada

Kliknij tutaj po więcej informacji:

www.filles-de-la-charite.org/pl/konwent-generalny-2021/