Zamknięcie Konwentu generalnego 2015

Na zakończenie naszego Konwentu, wyraziłyśmy wdzięczność Bogu oraz przyjęłyśmy przesłanie naszej Przełożonej Generalnej, Siostry Kathleen Appler, jej wezwanie, byśmy w naszych Prowincjach stawały się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i za przykładem naszych Świętych Założycieli, Świętego Wincentego i Świętej Ludwiki, „żywymi dokumentami odwagi Miłosierdzia dla nowego zapału misyjnego”. Wszystkie członkinie złożyły swój podpis w złotej księdze, która istnieje od początku Zgromadzenia (zobacz zdjęcie).

Wieczorem, 12 czerwca, przeżyłyśmy siostrzane chwile „pod znakiem tęczy”. Z radością, nadzieją i w serdecznej atmosferze spotkałyśmy się na rekreacji z muzyką w tle (zobacz zdjęcie).

Dzięki dobrze przemyślanej organizacji i dyskretnej pomocy naszych Sióstr tłumaczek przeżyłyśmy czas łaski i radości (zdjęcie).

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym naszą stronę, przyjaciołom i osobom zainteresowanym za wierne towarzyszenie nam!