PROJEKT PREWENCYJNY: „Jestem Obrońcą”

Siostry Miłosierdzia z Prowincji Bogota: Zaangażowane w ochronę życia

Dziesięć lat temu w Prowincji powstała posługa duszpasterska, której celem jest przeciwdziałanie różnym formom przemocy wobec dzieci i młodzieży, zwłaszcza handlowi ludźmi, poprzez utworzenie sieci „Obrońcy życia”. Opiera się na trzech osiach interwencyjnych: na badaniach, komunikacji i pedagogice.

Sieć dąży do zminimalizowania wpływu zjawiska przemocy pod hasłem:

„Jedna ręka więcej, jedna ofiara mniej”

Projekt dociera do szkół, wspólnot i parafii poprzez proces pedagogiczny przeznaczony dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i animatorów młodzieżowych. Nazwany „Podróżą na korzyść życia”, ma na celu utwierdzić uczestników i zachęcić każdego do wcielania w życie hasła: Jestem Obrońcą.

Nasza sieć składa się z zespołu Sióstr Miłosierdzia i osób świeckich z różnych dziedzin, które w oparciu o swoją wiedzę, organizują się, aby umożliwić to pedagogiczne zaangażowanie.

Marzymy o społeczeństwie wolnym od przemocy, w którym życie i godność są na pierwszym miejscu, gdzie dzieci i młodzież są chronione, aby mogły rosnąć i rozwijać się, wolne od zagrożeń i traumy. Realizujemy to marzenie, korzystając z zasobów ludzkich i logistycznych Prowincji oraz jej troskliwego wsparcia.

Powiązane artykuły