Służba dzieciom

Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy Królestwo niebieskie. (Mt 19,14)

Dla św. Ludwiki de Marillac, naszej Założycielki, opieka nad dziećmi była jedną z najważniejszych posług Sióstr Miłosierdzia. Jej osobiste doświadczenie nauczyło ją, jak ważna jest obecność kochających osób w życiu dziecka, zwłaszcza dziecka, któremu zabrakło rodziców. Dzieci potrzebują uwagi, troski i prowadzenia, aby prawidłowo się rozwijać, ponieważ to, czego doświadczamy w dzieciństwie, naznacza nas na całe życie.

W wielu miejscach dzieciom odbiera się prawo do dzieciństwa. Ze względu na ubóstwo bądź brak rodziców, muszą pracować i bardzo często są wykorzystywane przez tych, którzy powinni się nimi opiekować. Doświadczenie przemocy i zażywanie środków odurzających bardzo wcześnie stają się udziałem dzieci, a wielokrotnie brakuje alternatywy dla takiego życia. Dlatego dzieci zajmują centralne miejsce w naszym wychodzeniu do Ubogich.

Na różne sposoby promujemy dobro dzieci:

  • w żłobkach i szkołach podstawowych
  • poprzez adopcję, umieszczanie w rodzinach i ochronę dzieci
  • poprzez programy żywienia dzieci niedożywionych
  • poprzez programy wsparcia dla rodziców i rodzin