Służba osobom starszym

Lecz i w starości, i w wieku sędziwym nie opuszczaj mnie, Boże, gdy [moc] Twego ramienia głosić będę, całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę. (Ps 71, 18)

W Piśmie św. podeszły wiek jest symbolem mądrości i znakiem Bożego błogosławieństwa, natomiast we współczesnym świecie ludzie starsi są odrzucani i opuszczani przez swoje rodziny. Po długim i produktywnym życiu wielu z nich pozostaje w zupełnej samotności, bez przyjaciół, w doświadczeniu choroby i z dochodem niewystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ze względu na ograniczenia fizyczne, nie mają oni możliwości – bez pomocy kogoś z zewnątrz – szukać duchowego wsparcia i przyjaźni, udać się do kościoła czy na spotkanie jakiejś zorganizowanej grupy, które dałoby im możliwość rozmowy, bycia wysłuchanym i dzielenia się z innymi.

Zainspirowane przykładem  Założycieli, Siostry Miłosierdzia szanują godność i życiową mądrość osób starszych oraz na różny sposób ofiarują im miłość i zrozumienie.

Na całym świecie angażujemy się w pomoc osobom w podeszłym wieku:

  • w ich własnych domach
  • w placówkach pomocy społecznej
  • w parafiach