Spotkanie Rad Prowincjalnych Prowincji słowiańskich i Regionu Albanii

W dniach 17-22 października 2022 w Domu Prowincjalnym w Chełmnie odbyło się Spotkanie Rad Prowincjalnych Prowincji Słowiańskich, czyli Prowincji Słowacji, Słowenii i trzech polskich Prowincji – Warszawskiej, Krakowskiej i Chełmińsko-Poznańskiej wraz z Dyrektorami Prowincjalnymi oraz Rady Regionu Albanii. Spotkanie animowała Siostra Françoise Petit, Przełożona Generalna, której towarzyszyła Siostra Hanna Cybula, Radna Generalna.

Najpierw poszczególne Prowincje przedstawiły swoją historią i obecnie pełnioną misję. To pozwoliło bardziej poznać zgromadzonym aktualny kontekst życia i posługiwania Sióstr Miłosierdzia w naszym Regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Siostra Françoise, Przełożona Generalna w swoich konferencjach, nawiązując do dwóch bram Dokumentu Międzykonwentowego 2021-2027 – „Ku działaniu wspólnemu i profetycznemu” oraz „Ku kulturze spotkania”, pomogła Wizytatorkom i ich Radom na nowo odczytać ich misję, jako misję wspólną, którą powierzył im Pan.

Po konferencjach był czas na chwile refleksji osobistej, dyskusje w grupach oraz wspólne dzielenie się, między innymi na temat:

– sposobu sprawowania władzy w Zgromadzeniu dzisiaj

– towarzyszenia Siostrom we wspólnotach

– korzystania ze współczesnych środków przekazu i ich wpływu na życie Siostry Miłosierdzia

– formacji na wszystkich etapach, zwłaszcza początkowej

– podejmowanych działań w celu ochrony nieletnich i osób bezbronnych

– aktualnych wyzwań i priorytetów dla misji Prowincji słowiańskich.

Bardzo ubogacające były też spotkania w grupach według pełnionych funkcji w Radach Prowincjalnych lub w grupie danej Rady.

Obecność naszej Matki, Siostry Françoise, Jej ujmująca prostota, uśmiech i matczyne ciepło, dodawało odwagi i pomagało otwierać się na siebie nawzajem, by stworzyć prawdziwie braterską wspólnotę. Spotkanie to było umocnieniem, zaczerpnięciem światła na dalszą drogę służby w Zgromadzeniu w powierzonej misji. Była to dobra okazja to wzajemnego dzielenia się radościami, trudnościami i wyzwaniami napotykanymi w różnych kontekstach społecznych naszych krajów. Był to także czas wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zacieśnienia wzajemnych więzi i wspólnego spojrzenia na przyszłość Zgromadzenia.

Dla Domu Prowincjalnego w Chełmnie była to też piękna okazja włączenia naszych Gości w nurt jubileuszowego dziękczynienia za 200 lat zamieszkania Sióstr Miłosierdzia w klasztorze przy ul. Dominikańskiej 40. Siostry Miłosierdzia przybyły do Chełmna w 1694 r. i mieszkały w kilku innych miejscach na terenie parafii, natomiast od 1822 r. w obecnym miejscu prowadząc liczne dzieła służące potrzebującym.

  

Dopełnieniem wszystkich realizowanych zadań, było sobotnie spotkanie z Siostrami Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej (obecnych na miejscu i łączących się online). Bardzo licznie zgromadzone Siostry (ok. 100 Sióstr) mogły wysłuchać treści, które miały zachęcić nas do odnowienia serca i ducha, a to wszystko, by stale nawracać się dla rozwijania braterstwa. Matka też ustosunkowała się do wypowiedzi, sugestii, przedstawianych przez Siostry. To był piękny czas, pełen dobrych nie tylko spotkań, ale też refleksji…, która zapewne długo jeszcze będzie w naszych sercach i działaniach. Naszym dziękuję, będzie wdrażanie w życie usłyszanych wskazówek, a w modlitwie będziemy nadal niosły wszystkie sprawy całego Zgromadzenia, Matki Françoise i S. Hanny.

Powiązane artykuły