Pierwsza Sesja Formacji Wincentyńskiej dla Sióstr Miłosierdzia w Brazylii

WIELBI DUSZA MOJA PANA! Tak, Magnificat za tę błogosławioną inspirację do zorganizowania intensywnej sesji formacji wincentyńskiej, która zgromadziła wszystkie Prowincje Sióstr Miłosierdzia Brazylii.

Sesja Formacji Wincentyńskiej dla Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z sześciu Prowincji Brazylii odbyła się w Rio de Janeiro od 1 lipca do 3 sierpnia 2019 roku. Był to czas dzielenia się, studiowania, ożywiania charyzmatu wincentyńskiego, ponownego odkrywania, poznawania, spotkań… Niech Bóg będzie błogosławiony! Była to inicjatywa oświecona przez Ducha Świętego i prowadzona przez Matczyną obecność Najświętszej Maryi Panny.

Formacja miała na celu ożywienie naszej miłości do Jezusa Chrystusa w osobie Ubogich, ożywienie charyzmatu i naszego poczucia przynależności do Zgromadzenia. Miała także nam pomóc głębiej zakorzenić się w naszym dziedzictwie wincentyńskim, aby bardziej żyć w wierności i autentyczności powołania jako Służebnic i aby otworzyć drogę ku przyszłości, którą oświeca Jezus Chrystus. Sesja faktycznie rozpoczęła się w maju 2018 roku, kiedy Siostry Wizytatorki spotkały się w Domu Macierzystym w Paryżu; modliły się o rozeznanie pomysłu i przedstawiły go Bogu. Następnie zostały zaplanowane i przemyślane szczegóły oraz przekazane Siostrom Wizytatorkom, które wystąpiły z prośbą do Rady Generalnej o zgodę. Tak powstała Pierwsza Sesja Formacji Wincentyńskiej w Brazylii. Temat brzmiał: „Oto nasze powołanie: BYCIE LUDŹMI BOGA I SŁUŻEBNICAMI NASZYCH BRACI I SIÓSTR”. Po pierwsze, jesteśmy powołane do uświadomienia sobie Bożego życia w nas; następnie jesteśmy zaproszone, aby przyjąć pozycję uczenia się poprzez studiowanie i modlitwę oraz pozwolić Mistrzowi umyć nam nogi, abyśmy mogły przyjąć Ducha Świętego i Go naśladować. Naszym prawdziwym powołaniem jest służenie, dlatego WYCHODZIMY, aby spotkać się z naszymi braćmi i siostrami, szczególnie tymi najbardziej potrzebującymi, i aby służyć im z miłością.

Wyrażamy naszą wdzięczność dla Matki Kathleen Appler i Rady Generalnej, dla Zespołu Organizacyjnego, Sióstr Wizytatorek i ich Rad Prowincjalnych, Dyrektorów Prowincjalnych i wszystkich innych osób zaangażowanych, które sprawiły, aby Pierwsza Sesja Formacji Wincentyńskiej Sióstr Miłosierdzia w Brazylii nabrała głębokiego znaczenia.

S. Faride Pereira Dutra – Prowincja Rio de Janeiro – Brazylia

Powiązane artykuły

Święta Ludwika - Azja

Świętujemy 25-lecie!

W dniach 11-13 listopada br.w Concordia College w Manili siedemnaście szkół, college’ów i uniwersytetów na Filipinach, należących do Systemu Edukacyjnego

Czytaj więcej…