O Maryjo, bez grzechu poczęta…

Utwór muzyczny skomponowany z okazji 190. rocznicy objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika św. Katarzynie Labouré.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Kobieto życia i kwitnącej ziemi; Ty, która dajesz WSZYSTKO, w zachwycie i ciszy.

Dziewico promieni, ufności, która niczego się nie boi; odwagi, która walczy z górami, by opowiadać o pięknie nieba.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Niewiasto nadziei, która ofiarowuje Medalik, znak miłości dla wszystkich, którzy będą go nosić z wiarą.

Dziewico promieni, Kobieto cudów, Ty, która błagasz swoje dzieci, by nosić ten znak od Ciebie. Maryjo, módl się za nami.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Powiązane artykuły