Utworzenie nowej Prowincji San Vincenzo Italia

Otwiera się nowa karta historii: erygowanie nowej Prowincji Sióstr Miłosierdzia we Włoszech. Dnia 29 listopada 2021 r. została erygowana Prowincja San Vincenzo Italia. Uroczystość zjednoczenia Prowincji Sardynii i San Vincenzo Italia miała miejsce w Casa Maria Immacolata w Rzymie. Szczęśliwie zbiegło się to z rocznicą założenia Maluczkiego Zgromadzenia w Paryżu (29 listopada 1633). Ono – dzięki św. Ludwice de Marillac – pisze Miłosierdziem kolejne strony swej historii, jak na ówczesne czasy, historii całkowicie bezprecedensowej w Kościele. W obecności Przełożonych Generalnych, Wizytatorek dwóch poprzednich Prowincji, Dyrektorów Prowincjalnych i sporej liczby Sióstr Miłosierdzia z całych Włoch towarzyszyliśmy tej historycznej chwili psalmami i pieśniami religijnymi.

Modlitewne, braterskie i radosne uczestnictwo wszystkich zgromadzonych na narodzinach nowej Prowincji San Vincenzo Italia było naprawdę wyjątkowym momentem, zrodzonym z żarliwego pragnienia odpowiedzi na kierunek wyznaczony przez Zgromadzenie zgodnie z dyrektywami Kościoła w odniesieniu do Instytutów Zakonnych, a zwłaszcza wspólnot Życia Apostolskiego takich jak my. Kierunek ten ma na celu lepsze i bardziej skoordynowane dążenie do służenia osobom Ubogim, a także większą otwartość we współpracy ze świeckimi oraz diecezjalnymi i krajowymi organizacjami kościelnymi. Proces rekonfiguracji pięciu Prowincji włoskich, który rozpoczął się w 2013 roku, dopełnia się zatem po długich i intensywnych rozmowach i konsultacjach oraz licznych spotkaniach poszczególnych Rad Prowincjalnych w poszukiwaniu woli Bożej. Sam Konwent Generalny, który odbył się w Paryżu od 29 października do 21 listopada 2021 r., zakończył się zobowiązaniem do otwarcia nowych dróg braterstwa, komunii i misji; można więc powiedzieć, że zjednoczenie Prowincji jest pierwszym krokiem do umieszczenia w samym sercu braterstwa dla Misji.

Wizytatorka nowej Prowincji: Siostra Maria Rosaria Matranga

Siostra Françoise Petit, Przełożona Generalna, nawiązując do Konwentu Generalnego powiedziała: „Dużo mówiłyśmy o wymiarze braterstwa wśród sióstr, między wspólnotami i Prowincjami. Podczas rozmów na ten temat na Konwencie Generalnym dobrze wyrażono, że ta wspólnota jest oparta na naszej wierze; nie jesteśmy na czysto ludzkim poziomie, nawet jeśli częściowo tak jest, wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. To jest braterstwo wspólnoty i taką musimy budować! …narodziny nowej Prowincji mogą być okazją do wznowienia wymiany na ten temat, a jednocześnie do podjęcia konkretnych zobowiązań do rzeczywistej i duchowej komunii między wami i między dwiema prowincjami, które łączą się ze sobą. Czego się od nas oczekuje? Jeśli chodzi o Misję, podkreślono nieodzowną rewizję dzieł… jedyny możliwy sposób, aby zawsze być wiernym naszemu Charyzmatowi…”.

Czujemy pilną potrzebę połączenia razem tego, czym jesteśmy i co posiadamy: umysłu, serca, energii, zasobów i odpowiedzi, aby wspólnie promować doświadczenia, nadal być wiarygodnymi świadkami czułości Boga wobec Ubogich, realizować dzieła/projekty, które mają na celu przywrócenie Ubogim godności należnej wszystkim i wzmocnienie poczucia przynależności do Zgromadzenia poprzez wzmocnienie współpracy z członkami Rodziny Wincentyńskiej.

Przełożony Generalny O. Tomaž Mavrič w homilii powiedział: „Zjednoczenie Prowincji San Vincenzo Italia jest wyzwaniem, szansą; zjednoczenie, początkowo częściowe, a teraz całkowite, jest już historią… będzie miało historię, dziś jest data jej narodzin. Wierzymy, że Opatrzność Boża prowadziła nas do dnia dzisiejszego – jak powiedziałby św. Wincenty a Paulo – krok po kroku, powoli… aż do dnia dzisiejszego, kiedy morze oddzielające stały ląd od wyspy Sardynii rozstąpiło się i otworzyła się sucha ścieżka, abyśmy mogli razem je przejść. Zapewne ogarnie nas żal z powodu cebuli, którą zwykliśmy się cieszyć… przejdziemy przez dni pustyni… jest też Jordan do przekroczenia, Bóg nie zmienił swojego stylu; Bóg zawsze idzie z nami, dlatego możemy obrać nową drogę i idąc nią dajemy świadectwo… że Bóg w Chrystusie stał się bliski…».

Z Przełożonymi Generalnymi

Dzień zakończył się obiadem. Efata! jest już w toku, od nas zależy podjęcie dialogu, spojrzenie z nową wizją, otwarcie się, przekroczenie progu, spotkanie… zdecydowane na nowo iść razem jako Siostry, które Bóg powołał i zgromadził razem (K 11a).

Siostra M. Rita Columbano, SM

Powiązane artykuły

Dom Macierzysty

Dni dla Misji przy ul. du Bac

W 1926 roku papież Pius XI ustanowił Światowy Dzień Misyjny, aby obudzić w całym Kościele znaczenie powszechnej solidarności i zaangażowania misyjnego. Od kilku lat obchody

Czytaj więcej…
Święta Ludwika - Azja

Świętujemy 25-lecie!

W dniach 11-13 listopada br.w Concordia College w Manili siedemnaście szkół, college’ów i uniwersytetów na Filipinach, należących do Systemu Edukacyjnego

Czytaj więcej…