Korea podejmuje apel Przełożonego Generalnego

Kiedy O. Tomaž Mavrič CM, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia odwiedził Koreę w 2019 r., przedstawił Projekt “13 Domów” i zachęcił Rodzinę Wincentyńską w Korei do podjęcia pracy na rzecz sukcesu tego projektu. Po wizycie O. Generała Rada Rodziny Wincentyńskiej w Korei zaprosiła gałęzie Rodziny Wincentyńskiej do zmierzenia się z tym wyzwaniem, ale z powodu Covid-19 jej członkowie nie mogli aktywnie wziąć w nim udziału.

W 2020 r. miało miejsce spotkanie Rady Rodziny Wincentyńskiej. Rada zaprosiła wówczas Siostry Miłosierdzia z Azylu św. Ludwiki, które opiekują się emigrantkami, ofiarami przemocy domowej, do podzielenia się swoją misją. Kobiety te znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, która została zaostrzona przez koronawirusa, ponieważ w wyniku zamknięcia (lockdown’u) nie mogą wyjść do pracy. Ponadto, po osiągnięciu maksymalnej liczby 2 lat pobytu w azylu, muszą go opuścić i poszukać sobie miejsca oraz same się utrzymać. Jedna z nich, kobieta z dzieckiem, była w takiej sytuacji.

Musieli opuścić azyl, ale Siostry, widząc, że matka i dziecko nie mają żadnych środków finansowych, ułatwiły ten proces i stały się odbiorcami pierwszego z 13 Domów. Siostry poszły o krok dalej i pomogły matce znaleźć pracę! Teraz pracuje, gdy dziecko jest w przedszkolu. Może sama zapewnić pokrycie kosztów utrzymania, takich jak żywność, woda, prąd, opłata za telefon komórkowy itp. Siostry pomogły jej również w uzyskaniu dotacji rządowej na wydatki w przedszkolu. Dziś możemy powiedzieć, że jest „świadoma własnej godności i sprawcą promocji własnego życia” (por. K 24e). Dzięki niech będą Bogu i naszej Rodzinie Wincentyńskiej!

Powiązane artykuły