Pomoc Wincentego: Odpowiedź Rodziny Wincentyńskiej na erupcję wulkanu Taal na Filipinach

Kiedy wybuchł wulkan Taal w dniu 12 stycznia 2020 roku, spośród tych, którzy mocno ucierpieli z powodu popiołu wulkanicznego, były dwie wspólnoty Sióstr Miłosierdzia znajdujące się w mieście Tagaytay: Dom rekolekcyjny Św. Ludwiki i Wspólnoty Seminarium.

Dzień po wybuchu Siostry odwiedziły różne centra ewakuacyjne, aby uzyskać informacje z pierwszej ręki na temat sytuacji ewakuowanych. Zebrano dane obejmujące liczbę dotkniętych rodzin, dostępne miejsca w ośrodkach ewakuacyjnych oraz najpilniejsze potrzeby ewakuowanych, a także osób pracujących w Domu Św. Ludwiki, których rodziny również zostały głęboko dotknięte kataklizmem. Dane te zostały uwzględnione

w planowaniu przeprowadzonym przez Siostrę Wizytatorkę, Marię Annę Rosario G. Evidente, wraz z członkami wspólnoty Domu Św. Ludwiki i Siostry Przełożonej z Regionu Stołecznego (NCR), aby omówić natychmiastową odpowiedź Prowincji niosącej pomoc.

Wstępne planowanie zaowocowało również decyzją o współpracy z innymi członkami Rodziny Wincentyńskiej w ramach tak zwanej „Pomocy Wincentego”. Wolontariusze zostali wysłani do różnych ośrodków ewakuacyjnych, ale ich ograniczony dostęp do tych ośrodków w celu prowadzenia wsparcia psycho-społeczno-duchowego, skłonił Prowincję do otwarcia wspólnoty Domu Św. Ludwiki, aby pomieścić osoby i rodziny niezarejestrowane w żadnym z tych ośrodków i zapewnić im posiłki, opiekę zdrowotną oraz podstawowe potrzeby dla ich dobrego samopoczucia, a także towarzyszyć im w tej chwili w ich psycho-społeczno-duchowej podróży.

Kiedy trwająca działalność wulkanu Taal ze śladami pęknięć w kilku wioskach skłoniła rząd do całkowitej ewakuacji ludności lub zamknięcia obszaru w promieniu 14 kilometrów od centrum krateru, Dom Św. Ludwiki został również objęty. Wdrożono plan ewakuacji z zagrożonych terenów. Wszyscy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsca: niektórzy trafili do swoich rodzin, a niektórzy do zarejestrowanych ośrodków ewakuacyjnych. Siostry i świeccy wolontariusze wrócili do Manili. Rosalie Rendu Development Center, Inc., znajdujące się w Domu Prowincjonalnym Sióstr Miłosierdzia, służy teraz jako WINCENTYŃSKIE CENTRUM POMOCY TAAL.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni działalności Zespół postanowił uruchomić projekt „OPERACJA MOBILNEJ POMOCY” na dotkniętych obszarach, do których nie dotarła jeszcze pomoc rządowa. Zespół z Księdzem Wizytatorem Gregorio Bañaga, Jr., odwiedzi możliwe obszary, aby ustalić, w jaki sposób możemy rozszerzyć naszą posługę miłości.

Niech Bóg nadal błogosławi nasze pokorne wysiłki na rzecz złagodzenia cierpień naszych sióstr i braci w sytuacji kryzysowej! Bóg, którego kochająca Opatrzność objawia się przez wszystkich, którzy pomogli materialnie i duchowo, jest naszym JEDYNYM RZECZYWISTYM BEZPIECZEŃSTWEM. Wszystkich powierzamy Maryi Niepokalanej od Cudownego Medalika!

S. Marylou O. Espora, Siostra Miłosierdzia Koordynator Operacji Taal

Powiązane artykuły

Dom Macierzysty

Dni dla Misji przy ul. du Bac

W 1926 roku papież Pius XI ustanowił Światowy Dzień Misyjny, aby obudzić w całym Kościele znaczenie powszechnej solidarności i zaangażowania misyjnego. Od kilku lat obchody

Czytaj więcej…
Święta Ludwika - Azja

Świętujemy 25-lecie!

W dniach 11-13 listopada br.w Concordia College w Manili siedemnaście szkół, college’ów i uniwersytetów na Filipinach, należących do Systemu Edukacyjnego

Czytaj więcej…