Pomoc Wincentego: Odpowiedź Rodziny Wincentyńskiej na erupcję wulkanu Taal na Filipinach

Kiedy wybuchł wulkan Taal w dniu 12 stycznia 2020 roku, spośród tych, którzy mocno ucierpieli z powodu popiołu wulkanicznego, były dwie wspólnoty Sióstr Miłosierdzia znajdujące się w mieście Tagaytay: Dom rekolekcyjny Św. Ludwiki i Wspólnoty Seminarium.

Dzień po wybuchu Siostry odwiedziły różne centra ewakuacyjne, aby uzyskać informacje z pierwszej ręki na temat sytuacji ewakuowanych. Zebrano dane obejmujące liczbę dotkniętych rodzin, dostępne miejsca w ośrodkach ewakuacyjnych oraz najpilniejsze potrzeby ewakuowanych, a także osób pracujących w Domu Św. Ludwiki, których rodziny również zostały głęboko dotknięte kataklizmem. Dane te zostały uwzględnione

w planowaniu przeprowadzonym przez Siostrę Wizytatorkę, Marię Annę Rosario G. Evidente, wraz z członkami wspólnoty Domu Św. Ludwiki i Siostry Przełożonej z Regionu Stołecznego (NCR), aby omówić natychmiastową odpowiedź Prowincji niosącej pomoc.

Wstępne planowanie zaowocowało również decyzją o współpracy z innymi członkami Rodziny Wincentyńskiej w ramach tak zwanej „Pomocy Wincentego”. Wolontariusze zostali wysłani do różnych ośrodków ewakuacyjnych, ale ich ograniczony dostęp do tych ośrodków w celu prowadzenia wsparcia psycho-społeczno-duchowego, skłonił Prowincję do otwarcia wspólnoty Domu Św. Ludwiki, aby pomieścić osoby i rodziny niezarejestrowane w żadnym z tych ośrodków i zapewnić im posiłki, opiekę zdrowotną oraz podstawowe potrzeby dla ich dobrego samopoczucia, a także towarzyszyć im w tej chwili w ich psycho-społeczno-duchowej podróży.

Kiedy trwająca działalność wulkanu Taal ze śladami pęknięć w kilku wioskach skłoniła rząd do całkowitej ewakuacji ludności lub zamknięcia obszaru w promieniu 14 kilometrów od centrum krateru, Dom Św. Ludwiki został również objęty. Wdrożono plan ewakuacji z zagrożonych terenów. Wszyscy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsca: niektórzy trafili do swoich rodzin, a niektórzy do zarejestrowanych ośrodków ewakuacyjnych. Siostry i świeccy wolontariusze wrócili do Manili. Rosalie Rendu Development Center, Inc., znajdujące się w Domu Prowincjonalnym Sióstr Miłosierdzia, służy teraz jako WINCENTYŃSKIE CENTRUM POMOCY TAAL.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni działalności Zespół postanowił uruchomić projekt „OPERACJA MOBILNEJ POMOCY” na dotkniętych obszarach, do których nie dotarła jeszcze pomoc rządowa. Zespół z Księdzem Wizytatorem Gregorio Bañaga, Jr., odwiedzi możliwe obszary, aby ustalić, w jaki sposób możemy rozszerzyć naszą posługę miłości.

Niech Bóg nadal błogosławi nasze pokorne wysiłki na rzecz złagodzenia cierpień naszych sióstr i braci w sytuacji kryzysowej! Bóg, którego kochająca Opatrzność objawia się przez wszystkich, którzy pomogli materialnie i duchowo, jest naszym JEDYNYM RZECZYWISTYM BEZPIECZEŃSTWEM. Wszystkich powierzamy Maryi Niepokalanej od Cudownego Medalika!

S. Marylou O. Espora, Siostra Miłosierdzia Koordynator Operacji Taal

Powiązane artykuły