Bożonarodzeniowe Jasełka w „Integralnym programie Św. Wincentego a Paulo

W pierwszym Betlejem była obecna cała Święta Rodzina. Podczas tej celebracji przyszliśmy i my modlić się, świętować i odtworzyć wydarzenia z tamtej Świętej Nocy. Kontemplujmy ubóstwo Maryi i Józefa, Rodziców Jezusa, którzy muszą umieścić Syna Bożego w żłóbku, na sianie, ponieważ nie było dla nich miejsca.

PRZYGOTOWANIE ŻŁÓBKA (Osoba przedstawiająca Matkę Bożą przygotowuje żłóbek…) „Wyobraź sobie”… „poczuj”… „dotknij”… miejsca, w którym narodził się Jezus w środku nocy… Pomyśl o czasach obecnych, gdy doświadczamy „nocy …”; nawet w tych chwilach Bóg staje się obecny, aby odpowiedzieć na pytania o sens naszego istnienia: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dlaczego cierpię? Dlaczego umrę?… Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał się Człowiekiem, by zajaśnieć tym, co w mroku i śmierci mieszkają i by rozjaśnić ciemności i cierpienie (por. Łk 1,79).

http://youtu.be/u3-VftP_At8 

KOLĘDA…Zbliżamy się do Rodziców Jezusa, MARYI i JÓZEFA. Maryjakontempluje Syna i pokazuje Go wszystkim, którzy Go odwiedzają. Na pozdrowienie anioła, który poprosił ją, aby była Matką Boga, Maryja odpowiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Maryja nie otrzymała swego Syna tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy chcą się do Niego zbliżyć.

JÓZEF wraz z Maryją, opiekuje się i chroni Święta Rodzinę. Ostrzeżony przed zagrożeniem ze strony Heroda, nie wahał się wyruszyć na emigrację do Egiptu (por. Mt 2,13-15). Po śmierci Heroda wrócił z Rodziną do Nazaretu, aby wraz z Maryją kontynuować wychowywanie JEZUSA.

JEZUS (Mężczyzna biorący udział w jasełkach przynosi Dziecię) Bóg objawia się w Dziecięciu. W słabości i kruchości ukrywa Swoją moc, która stwarza i przemienia wszystko. Bóg jako Dziecko objawia wielkość Swojej miłości. Rozumiemy uczucia Maryi i Józefa patrzących na Jezusa, dostrzegliśmy obecność Boga w Ich życiu. „Życie objawiło się”. (1 J 1,2)

PASTERZE(dzieci z biorące udział w jasełkach podchodzą do żłóbka) Kiedy pasterzom została ogłoszona wielka nowina, poczuli się bardzo szczęśliwi. To najskromniejsi i najbiedniejsi wiedzą jaką zająć postawę wobec wydarzenia Wcielenia. Nie mają żadnego daru dla Jezusa poza ich własnym sercem.

MAGOWIE (pracownicy biorący udział w jasełkach składają korony wokół żłóbka). Postacie trzech Mędrców obserwujących gwiazdę wyruszyły do Betlejem, aby ofiarować swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto honoruje królewskość Jezusa; kadzidło Jego boskość; mirra Jego człowieczeństwo. Każdy z nas musi być „dobrą nowiną” dla innych,poprzez nasze słowa, nasze gesty, nasze działania, z konkretnymi czynami miłosierdzia pokazującymi radość z odnalezienia Jezusa i Jego miłości.

Szopka Betlejemska jest przygotowana, są obecne wszystkie postacie oprócz nas. Dostaliśmy kartkę papieru, na której każdy mógł napisać sen, prośbę, wspomnienie o naszym dzieciństwie… Wszyscy przedstawili swoje prace i uczcili Dzieciątko. Betlejem mówi nam o Bożej miłości, która jest bliska każdej osobie, bez względu na jej stan i sytuację.

ŚWIĄTECZNY POEMAT W te Święta Bożego Narodzenia powiedz dzieciom, że miliony ludzi głodują… i grzechem jest wyrzucanie jedzenia do śmieci.

Powiedz im… że zasoby Planety i naszych rodziców są ograniczone i trzeba nimi dobrze zarządzać, aby zagwarantować przyszłość wszystkim ludziom.

Powiedz im… że ten, kto ma więcej, nie jest szczęśliwszy niż ten, kto ma mniej.

Powiedz im… że podczas Bożego Narodzenia świętujemy JEZUSA, SYNA BOŻEGO, KTÓRY PRZYSZEDŁ Z NIEBA NA ZIEMIĘ, BY BYĆ NASZYM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM.

Powiązane artykuły

Dom Macierzysty

Dni dla Misji przy ul. du Bac

W 1926 roku papież Pius XI ustanowił Światowy Dzień Misyjny, aby obudzić w całym Kościele znaczenie powszechnej solidarności i zaangażowania misyjnego. Od kilku lat obchody

Czytaj więcej…
Święta Ludwika - Azja

Świętujemy 25-lecie!

W dniach 11-13 listopada br.w Concordia College w Manili siedemnaście szkół, college’ów i uniwersytetów na Filipinach, należących do Systemu Edukacyjnego

Czytaj więcej…