Życie jako równowaga czy życie w równowadze

Siostry poniżej 10 lat powołania i Radna odpowiedzialna za ich formację, Siostra Mary Frances Barnes, zebrały się na weekend w Albany, NY. Weekend koncentrował się na temacie: „Życie jako równowaga czy życie w równowadze?” i obejmował refleksje i dyskusje panelowe, jak również zajęcia, modlitwę i posiłki razem z Siostrami z lokalnych wspólnot na terenie kampusu.

Po porannej modlitwie Siostry spotkały się z Siostrami emerytowanymi w Domu św. Ludwiki.

Jedna z Sióstr uczestniczących w panelu podzieliła się swoimi refleksjami na temat zachowania równowagi w życiu, zwłaszcza podczas pobytu na misjach zagranicznych.

Jedna z Sióstr biorących udział w spotkaniu niesie krzyż w procesji na rozpoczęcie niedzielnej Mszy Świętej.

A w sobotę wieczorem Siostry wybrały się na lody.

Powiązane artykuły

Dom Macierzysty

Dni dla Misji przy ul. du Bac

W 1926 roku papież Pius XI ustanowił Światowy Dzień Misyjny, aby obudzić w całym Kościele znaczenie powszechnej solidarności i zaangażowania misyjnego. Od kilku lat obchody

Czytaj więcej…
Święta Ludwika - Azja

Świętujemy 25-lecie!

W dniach 11-13 listopada br.w Concordia College w Manili siedemnaście szkół, college’ów i uniwersytetów na Filipinach, należących do Systemu Edukacyjnego

Czytaj więcej…