Życie jako równowaga czy życie w równowadze

Siostry poniżej 10 lat powołania i Radna odpowiedzialna za ich formację, Siostra Mary Frances Barnes, zebrały się na weekend w Albany, NY. Weekend koncentrował się na temacie: „Życie jako równowaga czy życie w równowadze?” i obejmował refleksje i dyskusje panelowe, jak również zajęcia, modlitwę i posiłki razem z Siostrami z lokalnych wspólnot na terenie kampusu.

Po porannej modlitwie Siostry spotkały się z Siostrami emerytowanymi w Domu św. Ludwiki.

Jedna z Sióstr uczestniczących w panelu podzieliła się swoimi refleksjami na temat zachowania równowagi w życiu, zwłaszcza podczas pobytu na misjach zagranicznych.

Jedna z Sióstr biorących udział w spotkaniu niesie krzyż w procesji na rozpoczęcie niedzielnej Mszy Świętej.

A w sobotę wieczorem Siostry wybrały się na lody.

Powiązane artykuły