Terni, Włochy: Inauguracja tablica informacyjna na temat pokoju: „Wolni, by marzyć. Wolni, by wzrastać.”

W sobotę, 4 marca br., w Parku Ciaurro w Terni, we Włoszech, została zainaugurowana tablica informacyjna na temat pokoju, zaprojektowana przez dzieci ukraińskie uczęszczające do Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo Emporio Bimbi wraz z dziećmi innych narodowości i młodymi Wincentyńczykami.

Tablica ogłoszeń, wynik projektu „Wolni, by marzyć. Wolni, by wzrastać,”to dwustronna metalowa konstrukcja o wymiarach 180×120 cm, zaprojektowana z zarysem mapy Ukrainy, na której umieszczono płytki ceramiczne dla upamiętnienia przyjęcia w Terni młodych uchodźców i ich matek, a przede wszystkim dla upamiętnienia wszystkich dzieci, ofiar wojny i przemocy. 

Projekt jest zawarty w „Umowie o współpracy” z gminą Terni i jest częścią wydarzenia walentynkowego 2023 „Święty Walenty, świadek miłości”. Projekt został zrealizowany dzięki pracy ceramiki Marò z Terni.

W inauguracji uczestniczyli: biskup Francesco Antonio Soddu, burmistrz Terni Leonardo Latini, Radny ds. Opieki Społecznej Cristiano Ceccotti, Przewodniczący Rady Głównej Terni Stowarzyszenia św. Wincentego a Paul Roberto Reale, Koordynator Emporio Bimbi Antonella Catanzani oraz członek Zarządu Włoskiej Federacji Krajowej Stowarzyszenia św. Wincentego a Paul ODV Monica Galdo; aktor Stefano de Majo zaprezentował spektakl: „Św. Walenty, świadek pokoju i miłości”, a Adriano Marinensi dał świadectwo na temat II wojnie światowej w Terni, wzbogacone pieśniami i tańcami różnych narodów; animował także zabawy i warsztaty dla dzieci.

Koordynator Emporio Bimbi Antonella Catanzani przypomina, że „wraz z przybyciem w marcu ubiegłego roku rodzin ukraińskich uciekających przed wojną, składających się głównie z matek z dziećmi, Konferencje Rady Głównej Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo w Terni wraz z różnymi Konferencjami obecnymi na terenie diecezji Terni-Narni-Amelia, natychmiast podjęły działania udzielając wsparcia materialnego i emocjonalnego, aby mniej odczuwali ciężar wojny i konieczności opuszczenia swoich bliskich tysiące kilometrów od miejsca zamieszkania.

Wszystkie dzieci, które przybyły do Emporium poczuły się dobrze, już z samego faktu, że placówka jest jaskrawo kolorowa i pełna zabawek, a także stanowi sprzyjające środowisko dla wszelkich działań edukacyjnych. Obecność innych dzieci w tym samym wieku i różnych narodowości była bodźcem do zawierania nowych znajomości podczas nauki. W ten sposób zrodził się pomysł warsztatów malowania ceramiki, których celem było wykonanie płytek zaprojektowanych i pomalowanych przez ukraińskie dzieci. Praca z gliną pochodzącą z Ukrainy sprawia, że dzieci czują się blisko swojej ojczyzny, a u innych osób współdziałających z nimi w projekcie wzmacnia poczucie dzielenia więzi, jaką każdy ma ze swoją ojczyzną.”

W kontekście sytuacji kryzysowej na Ukrainie, Emporio Bimbi pomogło 117 dzieciom-uchodźcom (w wieku 0-14 lat) i do dziś przyjmuje wiele z nich, oferując przestrzeń, w której mogą się integrować, wyrażać siebie, korzystać z zabaw, przekąsek, dzielić się doświadczeniami i rysować, aby wyrazić swoje uczucia.

Źródło: https://www.sanvincenzoitalia.it/

Powiązane artykuły