Wydarzenia

Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

„Nie możemy milczeć!”

Niniejsza broszura jest okazją do refleksji na temat ONZ w kontekście naszego powołania Sióstr Miłosierdzia. Mam nadzieję, że przedstawi ona

Czytaj więcej…
Od Sióstr Miłosierdzia przy ONZ

Jezus Chrystus

Troska o wspólny dom stała się pilna i pozostaje kontrowersyjna 2015 – LAUDATO SI’ „Laudato Si” jest postrzegane jako encyklika

Czytaj więcej…